Nieuwsbrief sp.a Limburg

Sp.a Limburg verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar de leden met een mailadres.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove staat in deze editie onder meer met zijn bezorgdheid rond de Limburgse sociale huisvestigingsproblematiek en met zijn pleidooi samen met collega Vlaams parlementslid Els Robeyns voor meer geld voor Limburgse functionele fietsverbindingen.

Hieronder kan u de nieuwsbrief terugvinden.

rood balkjerood balkje

  • Zie onder andere ook ‘Wij zijn ROODNODIG’ van donderdag 21 november 2019 op deze website.