Nieuwe criteria erkenning moskeeën: opnieuw beginnen

Fatih Moskee

Bevoegd Vlaams minister Liesbeth Homans heeft enkele weken geleden aangekondigd dat ze de criteria voor de erkenning van (nieuwe) moskeeën strenger wil maken.

"Dit heeft louter te maken met de aanstaande verkiezingen van zondag 26 mei 2019, niets met inhoud", zegt voormalig gedeputeerde van confessionele en niet-confessionele geloofsgemeenschappen Ludwig Vandenhove.

"Zij wil dat nieuwe moskeeën 5 jaar 'proefdraaien' vooraleer ze kunnen erkend worden en zelfs erkende instellingen zullen aan de nieuwe regels moeten voldoen via een overgangsperiode van 1 jaar.
Heel wat moskeeën wachten nu al jaren op een erkenning, deze voorstellen gaan het erkenningsproces alleen maar vertragen.
Hopelijk houden CD&V en Open Vld het been stijf in de Vlaamse regering, zodat deze regeling niet meer kan ingaan voor de verkiezingen en dat het nieuw verkozen parlement en de nieuwe Vlaamse regering dit kunnen herzien. En hopelijk zegeviert het gezond verstand dan."

De minister zegt dat dit alles te maken heeft met financiële transparantie en een duidelijke boekhouding.
"Ik kan alleen voor Limburg spreken, maar ik weet uit mijn ervaring dat in onze provincie financieel alles volgens de afgesproken regels gebeurt en dat onze provinciale ambtenaren niet nalaten om alles grondig op te volgen en te controleren", aldus Ludwig Vandenhove.

Nu gebeurt de financiering door de provincies, maar in het nieuwe voorstel zou dit gebeuren door de gemeenten.
"Ook dat is geen goede zaak", zegt Ludwig Vandenhove.
"Waar gaan de gemeenten dat geld halenof gaat dat geld overkomen vanuit de provincies? Bovendien geeft dat ruimte voor een verschillend beleid afhankelijk van gemeente tot gemeente, of beter afhankelijk van de samenstelling van het gemeentebestuur. Akkoord dat de kerkfabrieken eveneens gemeentelijke bevoegdheid zijn, maar dat is al zo sedert het ontstaan van België.

Om deze beleidsvoorstellen te doen, heeft de minister een studie laten uitvoeren door de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), die handelt over de Islamitische, de orthodoxe en de protestantse erediensten.
Durfde ze zelf niet met eigen voorstellen komen? Zo een studie is altijd een gelegenheid om zich achter weg te stoppen en om zelf niet te moeten beslissen.

Laat het nieuw verkozen Vlaams parlement na zondag 26 mei 2019 'dit huiswerk' overdoen."
 
  • (1) "Moeilijke erkenning moskeeën werkt segregatie in de hand", Het Belang van Limburg, zaterdag 23 en zondag 24 februari 2019, pagina 8.
  • Zie onder andere ook "Financiële toekomst Limburgse moskeeën onzeker?" van zaterdag 1 december 2018 op deze website. 

Bron foto: www.genk.be