Niet alle gemeenten gelijk voor de wet!

De Vlaamse regering geeft een dotatie aan de lokale besturen berekend op basis van het bedrag dat ze betaald hebben aan 'responsabiliserings-bijdrage' voor de financiering van de pensioenen van hun voormalige statutaire personeelsleden.

Wat blijkt?
Enkel de gemeenten, die aangesloten zijn bij het gesolidariseerd Pensioenfonds voor de Provinciale en Plaatselijke Besturen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) krijgen deze dotatie. Gemeenten, die bijvoorbeeld aangesloten waren bij de (voormalige) Provinciale Pensioenkas Limburg, krijgen geen subsidies.

"Een spijtige zaak voor deze gemeenten en een serieuze financiële aderlating", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. "Daarom heb ik een schriftelijke vraag gesteld aan viceminister-president en minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers. Hij is niet van plan om die betrokken gemeenten en Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) onder welke vorm dan ook  financieel te compenseren.
Het gaat om de Limburgse gemeenten As, Diepenbeek, Halen, Hechtel-Eksel, Herk-De-Stad, Houthalen-Helchteren, Tessenderlo en Zonhoven.
Zij zullen volledig zelf moeten instaan voor de betaling van de pensioenen van hun voormalige vastbenoemde personeelsleden. 

Hieronder vindt de schriftelijke vraag en het antwoord en een tabel met de situatie van de Limburgse gemeenten. (1)