Niet akkoord met de besparingen van ‘De Lijn’!

“Ik ben helemaal niet akkoord met de besparingen, die ‘De Lijn’ wil doorvoeren.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Wij zijn in Zuid-Limburg in het algemeen en in Sint-Truiden in het bijzonder al jaren bezig om de achterstand qua bereikbaarheid en mobiliteit weg te werken en de (kleine) vooruitgang, die we geboekt hebben, gaat nu weer serieus verloren.
Hoeveel papier en studies zijn hier al niet aan besteed en nog steeds!

 

Ik kan mij niet terugvinden in een mobiliteitsbeleid dat enkel maar rekening houdt met economische factoren.
Weinig bezette en/of gebruikte lijnen zijn voor sommigen misschien niet belangrijk, maar voor mij zijn bejaarden, senioren, kansarme jongeren en/of personen voor wie een (bel)bus soms de enige mogelijkheid is om zich te verplaatsen en sociaal contact te hebben wel belangrijk.

 

 

 

 

Weer hoor ik maar eens zeggen dat bussen veel duurder zijn dan taxi’s, maar dat al die politici en technici, die daar de mond van vol hebben dan eindelijk eens een systeem uitwerken dat het in de praktijk ook werkt en betaalbaar is voor die personen, die het nodig hebben.

 

 

Ik ben nog een politicus, die tijd steekt in veel aanwezigheidspolitiek en zitdagen en kom inderdaad nog mensen tegen, die zich enkel via het openbaar vervoer kunnen verplaatsen. En ja dat is een minderheid, maar ook en misschien precies met die minderheid moeten we solidair zij.
Voor mij zullen deze besparingen van ‘De Lijn’ weer maar eens voor gevolg hebben dat meer personen meer geïsoleerd geraken.

 

 

Diezelfde politici, die blijven ‘zeuren’ over een betere, maar irrealistische (financieel, landbouw, ecologisch, etc.) snellere aansluiting met de E40 als oplossing voor ‘het mobiliteitsprobleem’ van Zuid-Limburg ‘zeuren’ over lege bussen, te hoge belastingen, etc.
Ik doe een heel concreet voorstel.
Zie de tekst ‘Gelijk krijgen in de politiek!’ van 15 juni 2009 op deze website. 
Laten we stoppen met al die studies van privé-bureaus, betaald met belastingsgeld (daar zeggen middenstands- en werkgeversorganisaties nooit iets over) en laten we dat geld aan ‘De Lijn’ geven om een beperkte, kwetsbare groep mobiel te houden.

 

 

Wie aan politiek doet, moet weten dat dit keuzes inhoudt.
Mijn keuze in dit mobiliteitsdebat is duidelijk! En ik zie dit niet los van het algemeen maatschappelijk en economisch gegeven: ik geloof niet dat blinde besparingen ons gaan redden.

 

 

Een echt mobiliteitsbeleid moet duurzaam en een goede mix zijn van privé- en openbaar vervoer.
We zullen de toenemende en nu bijna al niet meer draaglijke verkeersdrukte op de weg alleen maar kunnen oplossen als we op termijn durven kiezen voor meer openbaar vervoer, zeker niet met precies daarop te besparen.

 

 

Mijn standpunt gaat ook op voor de betere ontsluiting van Haspengouw per spoor.
Zie de tekst ‘NMBS wil Sint-Truidens station in weekends om 20.30 uur sluiten!’ van 24 juni 2010 op deze website. 

 

 

 

 

 

Wat de concrete gevolgen zijn - vanaf 1 mei 2012 - voor de Sint-Truidense inwoners van de besparingen bij ‘De Lijn’ is hieronder opgesomd:

 

 

- enkele ritten van belbus 734 (Sint-Truiden - Heers) worden uit het aanbod gehaald (weekdagen van 05.52 uur tot 06.18 uur; vakantiedagen van 05.14 uur tot 05.40 uur en zaterdag van 07.36 uur tot 08.03 uur);
- enkele ritten van belbus 731 (aan de halte Gingelom Kerk kan van maandag tot vrijdag overgestapt worden op lijn 42 Sint-Truiden - Landen) worden uit het aanbod gehaald (weekdagen van 05.53 uur tot 07.06 uur; vakantiedagen van 20.04 uur tot 20.32 uur en zaterdag  van 07.30 uur tot 08.00 uur);
-  enkele ritten van S11 (Sint-Truiden - Kozen) worden uit het aanbod gehaald (zondag van 08.47 uur tot 09.41 uur en van 20.20 uur tot 21.14 uur);
-  een rit van S12 (Sint-Truiden - Zepperen) wordt uit het aanbod gehaald (zondag van 21.20 uur tot 22.14 uur);
- rit 36 van lijn 26 Sint-Truiden - Engelmanshoven - Heers - Oreye en rit 61 van lijn 21a Hasselt - Sint-Truiden - Landen worden uit het aanbod gehaald.

Hierover is onder andere een artikel verschenen op LimburgActueel en op www.nieuwsblad.be van maandag 5 maart 2012, op www.truineer.be van dinsdag 6 maart 2012, in De Weekkrant van woensdag 7 maart 2012 en in Het Laatste Nieuws van donderdag 8 maart 2012.