NEEN! Altijd NEEN!

“Dat is het antwoord, NEEN de stemming van de CD&V-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden op elk voorstel dat de oppositie doet”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Maandag laatsleden 30 maart 2015 tijdens de gemeenteraadszitting was het weer prijs.”

10 punten hadden N-VA en sp.a toegevoegd.
Zelfs logische punten waar CD&V en Open Vld mee akkoord waren, zoals onder andere het behoud van de stedelijke bibliotheek,  werden weggestemd.

De sp.a-fractie voegde de volgende punten toe:

Ja, met woorden voor zijn, maar met daden, dat is iets anders”, aldus Ludwig Vandenhove.

Zo werd de belasting op leegstand en verkrotting nog maar eens afgewezen.
CD&V-gemeenteraadslid en ACW’er Jurgen Reniers had daar onlangs via facebook nog eens op aangedrongen. Maar burgemeester Veerle Heeren, nochtans eveneens ACW’er, wimpelde het weer af met allerlei praktische argumenten, die fundamenteel niets ter zake doen.

Als sp.a-fractie vrezen we dat hier deze legislatuur weer helemaal niets van zal terecht komen.

Blijkbaar is ze vergeten dat het sp.a-voorstel ter zake tijdens de vorige legislatuur (coalitie van CD&V-Open Vld-sp.a) enkele keren mee door haar fractie werd weggestemd, ook al verdedigde ze het altijd, net zoals nu, mee inhoudelijk.
Toen had de CD&V ‘schrik’ van Roland Duchâtelet.
En wat is de reden nu?”

Hieronder vindt u het bijgevoegd punt.

Zie ook Nieuwsbrief sp.a Limburg  van 24-03-2015 en  Dat komt ervan! van 27-03-2015 op deze website.