Natuurpunt en bezoekerscentrum De Wulp (Neerpelt) bestaan 20 jaar

Op zaterdag 24 juni 2017 bestond de Natuurpunt-afdeling De Wulp en het gelijknamige bezoekerscentrum 20 jaar.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove was één van de sprekers bij de officiële viering.

Ludwig Vandenhove: ”Hier kunnen we zien hoe kunstmatig een grens is en dat natuur geen grenzen kent.
Er kan er van België naar Nederland gewandeld of gefietst worden of vice versa doorheen een prachtig natuurgebied. Ik wil dan ook in het bijzonder onze Nederlandse natuurvrienden welkom heten.

Dit bezoekerscentrum is een prachtige realisatie en inmiddels wordt het al 20 jaar draaiende gehouden met vrijwilligers.
Proficiat daarvoor.

Als provincie Limburg hebben we de ambitie om in elke belangrijke regio zulk een laagdrempelig bezoekerscentrum uit te bouwen. Zo zijn  er momenteel plannen voor een renovatie of nieuwbouw van ‘De Watersnip’ in Beringen en is door Limburgs Sterk Merk (LSM) onlangs het licht op groen gezet voor infrastructuurwerken in ‘De Kevie’ in Tongeren.

Als voorzitter van de vzw Kunst Groen ben ik blij dat hier in het Hageven kunst en natuur ook met elkaar verweven zijn via de tentoonstelling ‘In de Tusschen’ in een organisatie van Natuurpunt ‘De Wulp’ en Atelier Strijpaard. Bovendien stellen hier een paar kunstenaars tentoon, die regelmatig deelnemen aan initiatieven van Kunst Groen, zoals Zjuul Devens en Jaak Geerits.
Natuur is een ideale manier om burgers bij kunst te betrekken, die er anders niet rechtstreeks interesse voor betonen en omgekeerd.

Bedankt aan alle vrijwilligers en deelnemende kunstenaars en proficiat met die 20 jaar.”   

Zie http://www.natuurpuntneerpelt.be/index.php?pag=11.

Zie onder andere Expo ‘In de Tusschen’ in het Hageven. www.internetgazet.be/neerpelt/, 26-06-2017.

Zie ook Onthaalcentrum en uitkijktoren in de Kevie in Tongeren van 06-06-2017, Tentoonstelling Halmaal X2O XL van 29-04-2017 en Natuur- en milieu-educatief centrum ‘De Watersnip’ van Vlaamse overheid naar provincie Limburg van 13-05-2014 op deze website.

Foto’s: Zjuul Devens