Moeten we het gras laten groeien?

Wilde tuin

In Gent pleit de milieuorganisatie "het Gents Milieufront (GMF)" om op zoveel mogelijk publieke plaatsen het gras te laten "verwilderen". (1)

Het GMF vraagt dat groene publieke plaatsen worden gescreend om te bekijken of gras wel de meest logische keuze is en of het niet kan vervangen worden door bijvoorbeeld bloemenweides of onbeheerd grasland. Er wordt daarbij eveneens gedacht aan "verkeersgroen", zoals middenbermen of rotondes.

"Uiteraard moet elke gemeente, in het kader van de gemeentelijke autonomie, dat zelf uitmaken, maar ik vind het een interessante piste om te onderzoeken.
Elke gemeente kan zelf nagaan welke concrete mogelijkheden er zijn.
De strijd tegen de klimaatopwarming kan maar gewonnen worden met een geheel van kleine en grote maatregelen samen.

Als voormalig gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur heb ik al bij diverse gelegenheden deze mogelijkheid naar voor geschoven.
Zulke aanpak is goed voor het klimaat en voor de biodiversiteit. Bovendien zorgt het ervoor dat het decretaal beperkt gebruik van pesticiden en sproeistoffen kan opgevolgd worden.
Natuurlijk moet zulke screening gepaard gaan met een goede sensibilisering van de bevolking. Dat geldt zeker voor die groene publieke ruimtes, waar voor die oplossing geopteerd wordt.
Er telkens een bordje bijplaatsen met de nodige uitleg en motivatie is zeker nodig. Tevens alle andere informatiekanalen - informatieblad, persberichten, bewonersbrieven, websites, etc. - dienen ingeschakeld te worden.

Die aanpak kan natuurlijk geen argument zijn om het openbaar groen minder goed te gaan onderhouden en/of te besnoeien op personeel, die voordien instonden voor het onderhoud.

Waar wachten we in Sint-Truiden op?".

  • (1) "Laat het gras maar groeien", Het Nieuwsblad, dinsdag 6 augustus 2019, pagina 2.
  • Zie onder andere ook "Limburg in de bloemetjes" van donderdag 18 augustus 2016 op deze website.

Afbeelding: tuinkrant.com