Minister volgt Limburg

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft sp.a-Vlaams parlementslid Rob Beenders gelijk gegeven in verband met de gebrekkige mobiliteitscijfers voor Limburg in functie van de CO2-uitstoot.

Op dinsdag 9 januari 2018 verdedigde minister Joke Schauvliege haar klimaatbeleid in het Vlaams Parlement.
De minister bevestigde dat de metingen van de CO2-uitstoot van de gemeenten zullen worden aangepast. Omdat er op de Vlaamse gewestwegen in Limburggeen verkeerstellingen meer worden uitgevoerd, zijn er voor de berekening van de gemeentelijke CO2-uitstoot Vlaamse gemiddelden genomen. Die cijfers kloppen dus niet voor Limburg en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) gaat ze aanpassen.

“Een goede zaak”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.  “Zo gebeuren de (financiële) inspanningen op het vlak CO2-metingen  van de provincie Limburg  niet voor niets. De mobiliteitscijfers spelen hierin immers een belangrijke, zelfs overwegende rol.”

Ludwig Vandenhove had dit probleem aangekaart bij partijgenoot Rob Beenders.

 

Zie onder andere “Alle partijen smeken mij om Groene Delle te realiseren”. Het Belang van Limburg, 10-01-2018, p. 9.

Zie ook Vlaanderen blijft weer achter van 16-11-2017 op deze website.

Foto: s-p-a.be