Minister Geert Bourgeois op Open Monumentendag (OMD) in Sint-Truiden!

Open Monumentendag (OMD) in Sint-Truiden kreeg om en bij de 4.000 bezoekers en blijft daarmee één van de meest traditionele en succesvolle evenementen.
Eén van de bezoekers was Vlaams minister voor Monumentenzorg Geert Bourgeois.Minister Geert Bourgeois deed op OMD een aantal Vlaamse steden aan.
Hij begon in Sint-Truiden.
Samen met Gilbert Kolacny, administrateur-genenaal bij het Agentschap Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, Piet Jaspaert, voorzitter OMD, schepen van monumentenzorg
Els Sneijers/> en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> bezocht hij achtereenvolgens de abdij en het Kapucijnenklooster waar hij de nodige uitleg kreeg van monumentenbeheerster Petra Boekstal, stadsgids Jos Vanbrabant en algemeen coördinator van OMD Vlaanderen Benny Buntinx.
Minister Geert Bourgeois was opgetogen over de aandacht en de aanpak van de stad Sint-Truiden voor de monumentenzorg, meer in het bijzonder over de jaarlijkse publicaties, en heeft toegezegd zo snel mogelijk een nieuw werkbezoek te brengen.
 

“De aandacht vanuit Vlaanderen voor Sint-Truiden voor ons monumentenbeleid is voor ons een hart onder de riem om op de ingeslagen weg verder te gaan.
Met onze 245 beschermde monumenten (inclusief landschappen en stads- en dorpsgezichten) zijn we dat aan onszelf verplicht, ook al betekent dat jaarlijks een serieuze hap uit ons budget en is het niet altijd evident om dit aan de burger uit te leggen. De bevolking wil wel mooie en beschermde monumenten, maar indien er moet gekozen worden tussen geld voor bepaalde concrete projecten in de eigen buurt of geld voor monumenten is de keuze snel gemaakt.
Beleid en politiek zijn nu éénmaal een kwestie van keuzes.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove/> kaartte bij de bevoegde minister ook nog eens aan dat het beter zou zijn om de beleidsdomeinen erfgoed en monumentenzorg onder één bevoegdheid te brengen op Vlaams niveau, zoals dat nu in de praktijk het geval is in de meeste gemeenten en steden, ook in Sint-Truiden.
“Erfgoed (roerend patrimonium) treft de burger directer en meer dan monumentenzorg (onroerend erfgoed) en in een goede samenhang bieden beide beleidsdomeinen de mogelijkheid om mekaar onderling te versterken. Treffend in dit verband zijn bijvoorbeeld een aantal publicaties van de Sint-Truidense erfgoedcel zoals ’'40-'45 Sint-Truidense getuigen’ en ‘Vrolijke vrienden in Sint-Truiden’.

Zie onder andere ook de website www.nieuwsblad.be.