Milieuvergunning windturbines Ecopower goedgekeurd

“De bestendige deputatie van Limburg heeft op donderdag 13 december 2012 de milieuvergunning voor de windturbines van Ecopower in de stad Sint-Truiden unaniem goedgekeurd.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.

De 3 windturbines worden voorzien langs de N80 en vormen een lijn, die parallel loopt met de spoorlijn tussen Sint-Truiden en Hasselt en de hoogspanningslijn tussen Kortenbos (N722) en de N80 (tussen Kortenbos en Zepperen).

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Truiden had op vrijdag 26 oktober 2012 een verdeeld advies gegeven.
De sp.a stemde voor.

Zie de tekst ‘Eerste windturbines op Sint-Truidens grondgebied?’ van 8 november 2012 op deze website.