Milieuvergunning voor gebouwencomplex Quartier Bleu goedgekeurd

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove een milieuvergunning met voorwaarden afgeleverd voor het gebouwencomplex Quartier Bleu, Slachthuiskaai in Hasselt.

"De aanvraag betreft voornamelijk de uitbreiding met een Koude en Warmteopslag (KWO)-installatie, waarbij energie uit het grondwater gebruikt wordt om de wooneenheden en handelszaken te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer", zegt Ludwig Vandenhove. "Het is een duurzame techniek en het is dan ook onbegrijpelijk dat de bevoegde Vlaamse minister Joke Schauvliege hier nog geen adequate en vooral sluitende wetgeving voor voorzien heeft.
De huidige wetgeving dateert uit 1984."

Hieronder vindt u het persbericht. 


Zie ook Milieuvergunningen afleveren is vaak kiezen! van 25-02-2017 op deze website.