Mijn stad Sint-Truiden

Project 'Steden Anders Bekeken' nu ook in Sint-Truiden!

Sint-Truiden voert een doorgedreven, en horizontaal over alle beleidsdomeinen heen, beleid naar personen met een handicap toe.

Op initiatief van burgemeester Ludwig Vandenhove gaat nu ook het cultuurtoeristische programma ‘Steden Anders Bekeken’ op maat van personen met een handicap in Sint-Truiden van start.

Campagne: ‘anders gekleurd maar daarom niet slecht - er is niets vreemd aan Sint-Truiden’ van start!

Vorig weekend is de jaarlijkse informatie- en sensibiliseringscampagne over verdraagzaamheid en hoffelijkheid van de stad Sint-Truiden van start gegaan met als slogan ‘anders gekleurd maar daarom niet slecht’ en als baseline ‘er is niets vreemd aan Sint-Truiden’.
Het is al het vierde jaar op rij dat dergelijke actie op touw wordt gezet. Dit jaar wordt de campagne nog meer opengetrokken naar verdraagzaamheid en hoffelijkheid tussen burgers onderling in het algemeen en naar vreemdelingen toe in het bijzonder.

Sint-Truiden in de bloemetjes!

Sinds twee jaar werden in het centrum van Sint-Truiden 11 bloementorens geplaatst. Kleurrijke geraniums brachten zo wat extra natuur in het straatbeeld.

Sint-Truiden in de bloemetjes!

Sinds twee jaar werden in het centrum van Sint-Truiden 11 bloementorens geplaatst. Kleurrijke geraniums brachten zo wat extra natuur in het straatbeeld.

Kwartier gratis parkeren in Sint-Truiden!

Het stadsbestuur, de Verenigde Handelaars en de lokale
politie Sint-Truiden/> -/> Gingelom - Nieuwerkerken voeren vanaf 24 juni 2006 het systeem van ‘een kwartier gratis parkeren’ in Sint-Truiden in.

Een nieuwe generatie kippen voor het Cosmopolitan Chicken Project in Sint-Truiden!

In aanwezigheid van kunstenaar Koen Vanmechelen, een aantal leerlingen van de Katholieke Centrumscholen Sint-Truiden (KCST), Toerisme Sint-Truiden en burgemeester
Ludwig Vandenhove/> zijn op woensdag 14 juni 2006 om 15.00 uur de kippen in de kooi van beeldend kunstenaar Koen Vanmechelen gewisseld.

Sint-Truiden voert een actief jobstudentenbeleid!

De stad Sint-Truiden blijft ook in 2006 een actief en gestructureerd jobstudentenbeleid voeren. Dit is één van de speerpunten binnen ‘een degelijk en kwalitatief jongeren- en werkgelegenheidsbeleid’.

‘Tolerancia’-project met de tieners van het Sint-Truidense middelbaar onderwijs

De voorbije maanden hebben de stedelijke diensten jeugd en preventie, samen met de landelijke organisatie Kind en Samenleving in heel wat klassen van de 1e graad van de middelbare scholen in Sint-Truiden workshops georganiseerd rond verdraagzaamheid. De wijze waarop leerlingen, leerkrachten en schooldirecties hebben meegewerkt, geeft aan dat de deelnemende scholen de titel ‘verdraagzame school’ echt verdiend hebben.

Jaarverslag 2005 lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voorgesteld!

Onlangs stelden hoofdcommissaris-korpschef Philip Pirard en burgemeester
Ludwig Vandenhove/>, tevens voorzitter van de politieraad en het politiecollege, het jaarverslag 2005 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, opnieuw in boekvorm, voor.

De nieuwe kinderraad geïnstalleerd in Sint-Truiden

In het stadhuis werd op zaterdag 27 mei 2006 de kinderraad 2006-2008 geïnstalleerd.
33 verkozenen uit alle lagere scholen kregen het officiële lint om de schouders gehangen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden