Mijn stad Sint-Truiden

De begroting 2006 van de stad Sint-Truiden: "Woord (ge)houden!"

Dinsdag 31 januari werd tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden de begroting van 2006 goedgekeurd.
Wanneer we de beleidsnota’s langs de realisaties leggen, stellen we vast dat de dingen die vooropgesteld werden, bijna allemaal gerealiseerd zijn.

Minister Frank Vandenbroucke op bezoek in Sint-Truiden!

Op uitnodiging van burgemeester-senator Ludwig Vandenhove was minister Frank Vandenbroucke op woensdag 1 februari 2006 te gast voor een ontbijtgesprek met het leerlingenparlement van het Koninklijk Atheneum in Sint-Truiden.

Sint-Truiden: proeftuin voor interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog!

In november 2005 deed ik een oproep om in Sint-Truiden te starten met een interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog, te beginnen binnen het onderwijs.

In deze sector ontmoeten verschillende culturen en religies elkaar op een georganiseerde en gestructureerde wijze. Mijns inziens een geschikte plaats om een permanente dialoog aan te gaan en aan te moedigen. 

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden