Mijn stad Sint-Truiden

Kermis Nieuw Sint-Truiden groot succes!

In het weekend van 15, 16 en 17 juni 2007 vond de traditionele kermis op Nieuw Sint-Truiden plaats.

12 nieuwe gemachtigde opzichters in de stad Sint-Truiden!

Op donderdag 21 juni 2007 werden de machtigingsbesluiten van de nieuwe Limburgse gemachtigde opzichters uitgereikt op de provincie Limburg.

Stad Sint-Truiden werkt aan een lokaal Kyotoplan!

Gemeenteraadslid Mieke Biets van de Lijst Burgemeester - Groen! heeft tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 18 juni 2007 het voorstel naar voor gebracht om voor de stad Sint-Truiden een lokaal Kyotoplan op te stellen.
Burgemeester Ludwig Vandenhove en de voltallige gemeenteraad zijn hiermee onmiddellijk akkoord gegaan, vooral ook omdat de opmaak van een lokaal Kyotoplan uitdrukkelijk voorzien is in de beleidsnota voor de huidige legislatuur.

Stad Sint-Truiden krijgt een bemiddelaar inzake jeugdcriminaliteit!

Jeugdcriminaliteit is een ernstig probleem dat blijft toenemen in de huidige samenleving.
Naar aanleiding van dit fenomeen, vooral in de grootsteden, heeft de federale regering beslist de strijd tegen jeugddelinquentie te versterken. De federale regering wil een bijkomende steun bieden aan de steden en gemeenten om zo een efficiënte strijd tegen de jeugdcriminaliteit te voeren.

Sint-Truiden voor de vierde maal in de bloemetjes!

Vorig jaar werden naast de bloementorens in het centrum ook de deelgemeenten voorzien van bloementorens.

Nicaraguaanse delegatie op bezoek in Sint-Truiden

Sinds 2002 heeft de stad Sint-Truiden, onder impuls van toenmalig schepen voor ontwikkelingssamenwerking Peter Dufaux, in het kader van haar beleid qua ontwikkelingssamenwerking, een officiële stedenband met Nueva Guinea in Nicaragua.

Nicaraguaanse delegatie op bezoek in Sint-Truiden

Sinds 2002 heeft de stad Sint-Truiden, onder impuls van toenmalig schepen voor ontwikkelingssamenwerking Peter Dufaux, in het kader van haar beleid qua ontwikkelingssamenwerking, een officiële stedenband met Nueva Guinea in Nicaragua.

De stad Sint-Truiden werkt aan een beleidsplan voor bijkomende voor- en naschoolse kinderopvang!

Het probleem van een tekort aan kinderopvang is geen typisch Sint-Truidens probleem, maar is in feite een algemeen Vlaams probleem, hetgeen trouwens uit persberichten van de laatste dagen blijkt nu er verkiezingen, ook al zijn het federale, op komst zijn.

Twee nieuwe zaken in Sint-Truiden!

Sint-Truiden is een middenstands- en ondernemersvriendelijke stad.
Een voorbeeld van een echte Truiense ondernemersfamilie is de familie Haesen. Deze familie heeft haar sporen in de ondernemerswereld reeds lang verdiend.

Multiculturele markt Sint-Truiden overrompelend succes!

Voor het eerst werd er in Sint-Truiden, op initiatief van burgemeester
Ludwig Vandenhove/>, een multiculturele markt georganiseerd op de Groenmarkt. En wel op zondag 20 mei 2007. De lokale integratiedienst en het opvangcentrum voor asielzoekers Sint-Truiden staken hiervoor samen de handen uit te mouwen.
“Van zo een multiculturele markt droomde ik al lang,” zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden