'Mijn' leerlingen op bezoek in het federaal parlement!

Op dinsdag 24 juni 2008 waren er een aantal leerlingen, die het vak ‘politieke en sociaal economische actualiteit’ volgen - dat ik sedert dit schooljaar aan het Koninklijk Atheneum Sint-Truiden in de zogeheten vrije ruimte geef - op bezoek in het federaal parlement.


Hoewel ik zoveel mogelijk scholen, leerlingen, groepen, bedrijven etc. uitnodig om het federaal parlement te bezoeken, was dit toch een ietwat bijzonder moment.
Tijdens de lessen heb ik het immers vaak over het federaal parlement en de werking ervan.

In tegenstelling tot heel wat van mijn collega-politici, probeer ik zoveel mogelijk mensen uit te nodigen in dit federaal parlement.
Als verkozen politicus zie ik het namelijk als mijn taak om ‘reclame te maken’ voor de politiek in het algemeen en het parlement in het bijzonder.
Misschien zouden meer collega-politici dit moeten doen om zo bij te dragen tot opnieuw meer interesse van de burger in de politiek.


“Ondanks de nervositeit - enkele uren nadien zouden ze hun punten krijgen - waren zij, die ‘vrijwillig’ meegekomen waren, toch zeer geïnteresseerd in de werking van het parlement.
Er waren er zelfs enkelen, die het op zeer jonge leeftijd al verder geschopt hebben dan hun respectievelijke vaders, namelijk Mathy Moers, zoon van
Filip Moers/>, schepen in Sint-Truiden en Martijn Marguillier, zoon van Marc Marguillier, mijn parlementair medewerker. Zij beklommen al het spreekgestoelte van de Kamer van Volksvertegenwoordigers!”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.