MENSEN

Ik doe aan politiek VOOR DE MENSEN, ongeacht hun huidskleur of hun religieuze en/of filosofische overtuiging. Onder andere daarom doen onverdraagzaamheid en racisme mij diep menselijk pijn.