Meer sociale woningen, ook in Sint-Truiden!

“Vlaanderen en Limburg, dus ook Sint-Truiden, kampen met een nijpend tekort op de sociale huisvestingsmarkt. En de huidige Vlaamse regering doet er niets aan. Integendeel, de situatie wordt nog erger”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove besluit dat op basis van een onderzoek van het Limburgse Studiecentrum Willy Claes.

Het probleem is dat er gewoon te weinig sociale woningen zijn.
Enkel als de Vlaamse regering exponentieel zou investeren in sociale woningen kan aan dit probleem enigszins verholpen worden.
Als sp.a pleiten wij voor 100 000 extra sociale woningen.

De Vlaamse regering beperkt zich nu tot de ambitie dat alle Vlaamse gemeenten het zogeheten Bindend Sociaal Objectief (BSO) zouden moeten halen.
Dat BSO bestaat sedert 2009, die cijfers zouden dringend geactualiseerd moeten worden.
De Vlaamse regering mag niet wachten tot 2025, zoals nu vooropgesteld is.
Dat BSO is uitgetekend om de toename van sociale woningen geografisch te spreiden. Zo kreeg elke gemeente een aantal woningen vooropgesteld om aan dit theoretisch getal te komen. Maar in de praktijk betekent dit niets. Immers, het BSO is helemaal niet gekoppeld aan de wachtlijsten, de reële noden.

Neem nu mijn eigen stad Sint-Truiden.
Sint-Truiden beschikte eind 2018 over 1 566 sociale huurwoningen.
Er staan bijna 1 400 personen en/of gezinnen op de wachtlijst.

De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid neemt geen enkel initiatief.
Schepen van Huisvesting en ondervoorzitter van de sociale bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden Jelle Engelbosch zegt steeds dat andere gemeenten maar solidair moeten zijn en dat zij eerst aan hun BSO moeten geraken vooraleer er sociale woningen in Sint-Truiden bijgebouwd kunnen worden.
Sint-Truiden zit zelf iets boven die BSO.

Gewoon onzin en heel asociaal en zelfs de kandidaat-huurders iets voorliegen.
Wat hebben al die personen op de wachtlijst daaraan? Bovendien kunnen potentiële huurders zich enkel inschrijven in de gemeenten, die onder het werkingsgebied van de betrokkenen vallen. Dus Jelle Engelbosch zegt eigenlijk aan al die mensen dat ze dan maar moeten verhuizen naar één van die gemeenten, die nog niet voldoen aan de BSO.

Bij dit alles komt nog eens dat de Vlaamse regering de sociaal verhuurkantoren wil integreren in de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Bij de sociale verhuurkantoren kan nu éénvoudiger afgeweken worden van de volgorde van inschrijving, dat zou dan wegvallen.
Dat betekent dat er veel minder rekening kan gehouden worden met echte sociale noden. Bovendien valt het te betwijfelen of de privé verhuurders dan nog bereid zullen zijn hun huizen te verhuren, zoals nu aan de sociaal verhuurkantoren. Nu hebben zij immers nog enige impact aan wie hun huis verhuurd wordt.
Voor de stad Sint-Truiden ging het eind 2018 om 317 woningen.

De 15 000 sociale woningen, die er in gans Vlaanderen zouden bijkomen gedurende deze legislatuur volgens de plannen van de Vlaamse regering, volstaan zelfs niet om de achterstand alleen al in Limburg (om en bij de 20 000) weg te werken.

Bij dit alles komt dan nog eens dat de huurprijzen van sociale woningen vanaf 1 januari 2020 serieus zullen verhogen als gevolg van de beslissing van dezelfde N-VA-CD&V-Open Vld tijdens de vorige legislatuur.”