Meer mantelzorgflats

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove ondervroeg bevoegd minister Wouter Beke op dinsdag 17 december 2019 in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid over inleun- of mantelzorgflats.

Ik vind het een goede zaak dat er voldoende mantelzorgflats in Vlaanderen bijkomen of voorzien worden”, zegt Ludwig Vandenhove. “Er zijn immers meer en meer, al dan niet bejaarde, koppels, waarvan de éne partner nog voldoende zelfstandig kan wonen en de andere partner eerder (zwaar) zorgbehoevend is.
We kunnen als maatschappij niet genoeg inspanningen doen om zoveel mogelijk aangepaste voorzieningen te voorzien voor de verschillende categorieën van senioren. 

Er zijn nog heel wat onduidelijkheden en concrete vragen met betrekking tot deze specifieke vorm van wonen. Vandaar mijn tussenkomst."

Op de website van het Vlaams parlement - www.vlaamsparlement.be - kan u de vraag, het antwoord en het debat volledig nalezen.

rood balkje

Zie onder andere ‘Zorgwoning in de tuin: een goed initiatief!’ van woensdag 18 december 2019.