Meer handhaving!

“Er moet meer handhaving komen in Vlaanderen, zowel qua ruimtelijke ordening, als qua leefmilieu”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Hoe dikwijls heb ik dat al niet gezegd algemeen en in functie van concrete dossiers.”

Ludwig Vandenhove is het dan ook eens met de bemerkingen van  de Vlaamse ombudsman over het milieutoezicht (of het gebrek eraan!) van de klasse 2-bedrijven. (1) (2)

“Met de forse besparingen bij alle overheden en met het gevoerde (neo-)liberaal sociaal -economisch beleid zal de situatie er niet op verbeteren”, besluit Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.

(1) http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/nieuws/pdf/rapport_201602.pdf.
(2) Milieubelastende bedrijven ontsnappen aan toezicht. De Standaard, 14-03-2016, p. 12.

 

Zie ook Gedeputeerde Vandenhove is bezorgd over toezicht milieuvergunningen. www.limburg-actueel.be, 01-04-2016.

Zie onder andere Milieuhandhaving gebeurt veel te weinig in Vlaanderen van 13-06-2013 op deze website.