Meer geld voor welzijn

“Als sp.a fractie in het Vlaams parlement vinden we dat het departement Welzijn recht heeft op meer geld”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Sp.a -collega’s en ikzelf hebben hierover diverse tussenkomsten gedaan in de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.
Ikzelf specifiek rond personen met een handicap.

Samen met de collega’s Freya Van den Bossche, Conner Rousseau en Hannes Anaf heb ik amendementen ingediend op het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Wij stellen voor bijkomend te investeren in de kwaliteit van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, in de jeugdhulp, die geconfronteerd wordt met lange wachtlijsten en met schrijnende getuigenissen over wat een gebrek aan zorg of ontspoorde zorg teweeg brengt, het wegwerken van de wachtlijsten van personen met een handicap, die wachten op een voor hen gepaste zorg en om  het aantal handen aan het bed en de kwaliteit van de zorg te verhogen (omzetten van Rustoorden voor Bejaarden (ROB) naar Rust- en Verzorgingshuizen (RVT)).

Waar willen wij het geld halen?
Via een nieuw model van de belasting op kansspelen.
Wij willen als sp.a niet verweten worden dat we alternatieve voorstellen doen zonder financiering te zoeken.

De volledige tekst van de amendementen kan u terugvinden op www.vlaamsparlement.be."