Mandatenkampioen van onbetaalde mandaten

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove is opnieuw mandatenkampioen, tenminste als alle onbetaalde mandaten meegerekend worden.
Dat berekende de website www.cumuleo.be op basis van de aangiften die in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn.

"Ik ben een geëngageerd politicus, die nooit aan politiek gedaan heeft voor het geld, wel voor de macht", zegt Ludwig Vandenhove. "Bovendien vul ik die aangifte altijd punctueel in."

Cumuleo stelt vast dat vooral politici van het provinciale niveau veel functies combineren.
"Dit heeft wellicht te maken met het gegeven dat provincies heel wat taken 'uitbesteden' aan vzw's (bijvoorbeeld vzw Toerisme Limburg) of participeren aan bepaalde vzw 's die sterk mee gefinancierd worden (bijvoorbeeld de vzw's Regionale Landschappen en de vzw Bosgroep Limburg)", aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het artikel dat hierover in De Standaard van donderdag 16 augustus 2018 is verschenen. 

 

De mandaten zijn raadpleegbaar via de website www.cumuleo.be.

 

Zie ook Opnieuw (onbezoldigd) mandatenkoning van 16-08-2017 op deze website.