Maatregelen pro lokale economie in Sint-Truiden: waarom duurt dat zolang?

In andere gemeenten en steden zijn er al van bij het begin van het uitbreken van Covid-19 maatregelen genomen om de lokale economie te ondersteunen. In Sint-Truiden is er echter nog altijd niets.

Geraken ze niet akkoord binnen de CD&V-N-VA-Open Vld-coalitie?”, vraagt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.
“Je zou het zeggen afhankelijk van de reacties van de afzonderlijke partijen op onze sp.a voorstellen.
Positieve reacties van Open Vld-schepen Jos Pierard en CD&V-schepen Jurgen Reniers op ons voorstel voor een Coronacheque van minstens 50 euro voor de allerzwaksten om integraal te besteden bij de lokale middenstand.
Positieve reacties van Open Vld-gemeenteraadslid Laurien Bamps op ons voorstel om dit jaar de Trud’ Or-bijdrage niet te heffen.
Niet te vergeten dat N-VA-raadslid Nina Kvikvina dat al voorgesteld heeft bij het begin van de Coronacrisis. (1) (2)

Of is het geld echt op?
Je zou het zeggen als schepen van Financiën Jo François nu spreekt over het aangaan van een korte termijnlening. (3)
Heeft de stad Sint-Truiden dan echt geen buffer om onverwachte uitgaven te voorzien? Zelfs maar van 1 miljoen euro, zoals hij nu pretendeert in de lokale economie te gaan pompen.
Elke gemeente, die zichzelf respecteert, heeft altijd een spaarpot(je) voor onverwachte uitgaven.
Leningen dienen in een gezond financieel beheer om investeringen te doen, niet om lopende uitgaven te financieren.

1 miljoen euro?
Daar zal nu toch geen maanden moeten over overlegd of gestudeerd worden. Er zijn immers geen 100 mogelijkheden op lokaal vlak, zelfs geen 10. Bovendien zijn er de talrijke goede voorbeelden uit andere gemeenten en steden
. (4)
Er is aangekondigd dat er gratis mondmaskers voor elke inwoner komen.
Voor de middenstand, ook marktkramers en foorreizigers (als de Augustuskermis kan doorgaan), en de lokale industrie, vooral de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s), zal er zeker iets gebeuren. Bijvoorbeeld het minder of niet betalen van bepaalde belastingen, zoals de Trud’Or-heffing en/of andere. Ook de handelszaken buiten het centrum mogen hierbij niet uit het oog verloren worden.
Middenstanders, die huren van de stad, krijgen kwijtschelding van betaling.
Om de middenstand te ondersteunen, zal er hopelijk gewerkt worden met waardenbons naar de lokale bevolking toe, enkel te gebruiken bij de lokale middenstand.
De verenigingen zullen wellicht een afzonderlijke ondersteuning krijgen (bijvoorbeeld hogere subsidies en/of ontheffing van huur voor zij, die gemeentelijke infrastructuur gebruiken).
Komt er nog een langere vrijstelling om parkeergeld te betalen om alzo het handelsgebeuren in het centrum te stimuleren?

Er zijn meeruitgaven, bijvoorbeeld voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), omdat meer gezinnen en personen in financiële en/of andere problemen komen. Maar ook voor beschermingsmaatregelen voor het stadspersoneel en het personeel van het Zorgbedrijf Sint-Truiden.
Er zijn minderinkomsten, bijvoorbeeld van de personenbelasting, omdat heel wat gezinnen en personen hun inkomen vermindert, onder andere omwille van technische werkloosheid. Maar tevens van de buitenschoolse kinderopvang.

Maar er zijn eveneens minderuitgaven als gevolg van de invoering van technische werkloosheid bij een heel aantal personeelsleden. De begrote personeelsuitgaven zullen daardoor verminderen.
Als sp.a zijn wij sterk tegen die technische werkloosheid gekant. Dat is immers een asociale maatregel, die vooral gezinnen en personen treft, die het in normale omstandigheden al moeilijk hebben.
(5)

Ik kan nog wel even verdergaan.
Al deze technische uitleg om aan te geven dat de belofte van schepen van Financiën om 1 miljoen extra in de lokale economie te pompen niet moeilijk te berekenen is, zelfs met diverse alternatieve modellen.
Een keuze en/of combinatie maken uit de bovenstaande voorstellen en ze zijn er al.

Waar wacht de CD&V-N-VA-Open Vld op?”