Ludwig Vandenhove vraagt dringende samenkomst over onderzoek Comité P

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove dringt erop aan dat de bijzondere Commissie belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten zo snel mogelijk samenkomt over het onderzoek van het Comité P aangaande de al dan niet terechte bevorderingen bij de federale politie en de hele polemiek rond de ‘verwijdering’ van de voormalige woordvoerster van de federale politie.Enerzijds is dit reeds afgesproken tijdens de laatste bijeenkomst van de bijzondere commissie belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten op woensdag 9 juli 2008, anderzijds zijn er in het kader van ditzelfde onderzoek deze week huiszoekingen geweest bij de Algemene Inspectie (AIG), de interne inspectiedienst van de politie.
Er zijn ook berichten over onterechte bevorderingen bij de AIG.

Ludwig Vandenhove staat erop dat de vooropgestelde timing, zeker gezien de recente persberichten, moet gehandhaafd worden.

“De aanhoudende geruchten en de berichtgeving hieromtrent brengen de politie in het algemeen en de federale politie in het bijzonder in een alsmaar slechter daglicht, om dan nog niet te spreken over de positie van commissaris-generaal Fernand Koekelberg.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove