Ludwig Vandenhove over de klimaatswijziging!

Op zaterdag 3 maart 2007 konden heel wat politici hun zegje over de klimaatswijziging kwijt in De Morgen.
Ludwig Vandenhove zei er het volgende:


“Ik wil mee de Kyotonorm helpen halen. Ik probeer dus zowel persoonlijk als als politicus inspanningen te leveren. Persoonlijk rijd ik met een hybridevoertuig, werken wij thuis met spaarlampen, gaan we zo bewust mogelijk om met de verwarming en de verlichting en zorgen we ervoor dat elektrische toestellen niet stand-by blijven staan.
Als burgemeester van de stad Sint-Truiden (sinds 1995) heb ik een echt beleid uitgetekend omtrent duurzaam beleid. Bovendien werk ik momenteel aan een specifieke beleidsnota over het hele gegeven van de Kyotonorm. Het is een uitdaging als burgemeester om zo’n internationaal thema op stedelijk niveau te vertalen voor de bevolking.”De integrale tekst die Ludwig Vandenhove over de Kyotonorm schreef vindt u hieronder:

“Ik wil mee de Kyoto-norm helpen behalen!

Het probleem van de sterke klimaatverandering ligt mij persoonlijk nauw aan het hart.
Ik probeer in dat verband dan ook heel wat inspanningen te leveren, zowel persoonlijk, als als politicus.

Persoonlijk rij ik met een hybride voertuig, werken wij thuis met spaarlampen, gaan we zo bewust mogelijk om met de verwarming en de verlichting en zorgen we ervoor dat elektrische toestellen (bijvoorbeeld televisie, computer) niet stand-by blijven staan.

Als burgemeester van de stad Sint-Truiden (sinds 1995) heb ik een echt beleid uitgetekend rond duurzaam beleid.
Een greep uit de al genomen maatregelen:
- één van de eerste steden in Vlaanderen, die een duurzaam beleidsambtenaar in dienst nam;
- voor de belangrijkste stadsgebouwen wordt er een strikte energieboekhouding bijgehouden door de energiecoördinator (iemand anders dan de duurzaam beleidsambtenaar);
- van de belangrijkste stadsgebouwen zijn er, samen met de electriciteitsintercommunale Interelectra, energieaudits gemaakt, hetgeen geleid heeft tot een zogeheten ‘relighting’. Hiervoor heeft de stad als eerste Limburgse gemeente het label ‘Green-Lightpartner' gekregen.
Het Europese Unie(EU) ‘Green-Light-certificaat’ is een internationale erkenning.
- defecte lampen worden systematisch vervangen door energiezuinige lampen.
Momenteel wordt er gewerkt aan een efficiënt lichtplan;
- de stad Sint-Truiden heeft twee hybride voertuigen aangekocht en is van plan dit beleid verder te zetten bij de systematische vervanging van het wagenpark.
Hetzelfde gaan we doen met de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, waar ik voorzitter van ben;
- wij waren de eerste stad in Vlaanderen die een vergoeding voorziet voor personeelsleden die naar het werk komen per fiets, te voet of met het openbaar vervoer;
- in de stedenbouwkundige verordening is opgenomen dat verkavelingen zongericht moeten gebeuren;
- stedelijke subsidies voor personen en/of gezinnen, die zonneboilers en/of fotovoltaïsche zonnepanelen plaatsen;
- deelname van één buurt in Sint-Truiden en van het stadspersoneel aan het project ‘klimaatwijken’ van de provincie Limburg, waarbij het de bedoeling is dat de wijk 8% energie minder gaat verbruiken op 6 maanden tijd.
Wij doen ook heel wat acties naar de bevolking toe om ze over te halen meer aan dit project mee te werken;
- jaarlijks doen wij verschillende acties in het kader van de ‘nacht van de duisternis’ van de Bond Beter Leefmilieu (BBL);
- op het containerpark hebben we een speciale actie waarbij iemand een spaarlamp krijgt elke tienmaal dat hij er haar/zijn selectief afval naartoe brengt;
- wij doen heel wat preventieve en sensibiliserende acties naar de bevolking toe, zoals maandelijks tips in het informatieblad, informatieavonden, week van de zwakke  weggebruiker, korterittencontract, adviezen qua duurzaam bouwen etc.

Als voorzitter van de Vriendenkring van het Koninklijk Atheneum heb ik op donderdag 15 februari laatsleden de film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore naar Sint-Truiden gehaald met aansluitend debat, waarop heel de bevolking was uitgenodigd.

Als senator heb ik samen met een aantal collega’s (onder andere Bart Martens) een wetsvoorstel neergelegd ‘tot aanvulling van het Wetboek Inkomstenbelasingen 1992, met het oog op de promotie van passiefhuizen middels een ‘groene hypotheeklening”.

Als burgemeester werk ik momenteel, als onderdeel van de globale beleidsnota, aan een specifieke deelbeleidsnota rond heel het gegeven van de Kyoto-norm. Ik denk hierbij onder andere, naar het voorbeeld van Oostende, aan de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf dat enkel bezig is met deze specifieke problematiek van een duurzaam klimaatbeleid.
Ik vind het een uitdaging als burgemeester om zulk internationaal thema op stedelijk niveau te vertalen naar de bevolking toe. In die zin zal ik in mijn toekomstig beleid ook zoveel mogelijk de thema’s integratiebeleid, ontwikkelingssamenwerking en duurzaam beleid op elkaar proberen af te stemmen.”