Ludwig Vandenhove ontvangt delegatie van ‘The Foundation for a Drug-Free Europe’!

Op zaterdag 16 augustus 2008 heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> een delegatie van The Foundation for a Drug-Free Europe (FDFE) ontvangen.
Het gaat hierbij om een instantie, die zich binnen de Europese Unie (EU) inzet voor de strijd tegen drugs.


The Foundation for a Drug-Free Europe heeft van 11 tot en met 17 augustus 2008 een fietstocht ondernomen van Oostende naar Maastricht.
Tijdens verschillende stopplaatsen hebben ze met zoveel mogelijk verantwoordelijke politici gepraat.

Tijdens het onderhoud met burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> werd er van gedachten gewisseld over de doelstellingen en de verschillende acties van de organisatie. Ook werd er vooral gepraat over het feit dat de drugproblematiek aan de basis moet aangepakt worden, met andere woorden, vooral (in) die landen, die zorgen voor de productie en verspreiding van drugs, zoals onder andere Afghanistan en Colombia.

Ludwig Vandenhove: “Ik heb toegezegd dat wij als stad Sint-Truiden, maar ook in mijn functie als federaal volksvertegenwoordiger, zoveel mogelijk deze organisatie zullen ondersteunen. Immers, het is ook mijn overtuiging dat dit probleem van de handel en de trafiek enkel Europees en internationaal kan aangepakt worden.
In Sint-Truiden blijven wij eveneens ons beleid tegen alle mogelijke vormen van drugs verderzetten, zowel preventief als politioneel.
Van bij mijn aantreden als burgemeester op 1 januari 1995 is dit één van mijn hoofddoelstellingen op het vlak van jeugd-, preventie- en politioneel beleid. Dit zal zo blijven tot de laatste dag dat ik burgemeester ben!”.

“Ik herinner het mij nog alsof het gisteren was dat één van mijn eerste acties naar scholen toe in 1995 was om deze ervan te overtuigen om aan alle drugpreventieactiviteiten mee te werken”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.
Vandaag beseft elke school dit en geven ze ook toe dat ze een drugprobleem hebben. Toendertijd was dit echter nog helemaal niet het geval.
Naar sommige schooldirecties toe moest ik bijna dreigende taal spreken in de zin van dat ze niet wilden meewerken aan bepaalde acties van de stad Sint-Truiden en/of de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om zo in feite het signaal te geven dat zij op hun school geen drugsproblemen hadden. Met andere woorden, de kop in het zand steken”.

“Voor mij moeten vooral de handelaars in drugs aangepakt worden, diegenen, die gebruiken, blijven voor mij op de eerste plaats slachtoffers en zelfs zieken.”, aldus
Ludwig Vandenhove/>.

“Er wordt mij ook vaak gevraagd wat het resultaat van preventie in het algemeen en drugpreventie in het bijzonder is.
Ik blijf erbij dat dit moeilijk meetbaar is, maar zolang er nog maar één drugsverslaafde is, vind ik dat we onze preventieve acties tegen drugs onverkort moeten verderzetten.
In dezelfde zin blijf ik een grote tegenstander van alcoholpops en gelijkaardige dranken.
Uiteraard is geen enkel alcoholgebruik van jongeren goed te keuren, maar dan nog liever dat ze een pint drinken, waarvan de ouders en/of de familie tenminste weten wat de gevolgen ervan zijn, omdat ze er zelf (ooit) mee vertrouwd (geweest) zijn.
Met alcoholpops, zeker al dan niet gecombineerd met alcoholische dranken, is dit veel minder het geval!”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.