Ludwig Vandenhove in Borgworm

Op woensdag 7 maart 2012 brachten Koningin Paola en Koning Albert II een bezoek aan Borgworm (Waremme), waarmee de stad Sint-Truiden goede banden onderhoudt.


Burgemeester Guy Coëme nodigde burgemeester
Ludwig Vandenhove/> uit, samen met zijn Vlaamse collega’s Charly Moyaerts van Gingelom en Gerald Kindermans van Heers.

“Het is een mooi gebaar van samenwerking en verstandhouding tussen aangrenzende gemeenten, die behoren tot een andere regio.
Hiermee wordt nog maar eens aangetoond dat de politieke problemen van de Wetstraat soms veraf zijn van de dagelijkse realiteit, ook als het gaat over een al dan niet verdere federalisering van België.”, zegt
Ludwig Vandenhove/>.
 Na een officiële ontvangst op het stadhuis van Borgworm met een toelichting van het systeem van de immersiescholen en de viering van het 25-jarig bestaan van de kindergemeenteraad van Borgworm, ging het richting Bettincourt, vlakbij Jeuk (Gingelom).
Daar is een immersieschool gevestigd en de Koningin en de Koning en de aanwezigen kregen een voorbeeld van hoe leerlingen in het Waalse gewest Nederlands onderwijs krijgen.

“In Sint-Truiden zijn er ook steeds meer Waalse kinderen, die er school lopen, zowel in het lager onderwijs, als in het secundair onderwijs.
In sommige scholen in Gingelom loopt dat zelfs op tot 25%.
Dit is een goede evolutie.
De OPEN wereld begint vlakbij, over de taalgrens.”, zegt
Ludwig Vandenhove/>.

“Wij leven hier in een microklimaat.”, zei Guy Coëme.
“Niet qua temperatuur en weer, maar inzake verstandhouding tussen gemeenten en steden over de taalgrens.
Wij zijn een mooi voorbeeld voor gans België.”

Hieronder vindt u de korte toespraak van collega-burgemeester Charly Moyaerts van Gingelom, die een goede samenvatting geeft van dit koninklijk bezoek.

‘Sire, Mevrouw,
Geachte aanwezigen,

Mijnheer de Burgemeester het is voor mij een bijzondere eer hier vandaag als burgemeester van de Vlaamse buurgemeente Gingelom het woord te mogen voeren, omdat wij steeds op een voortreffelijke manier hebben samengewerkt.
Le 16 décembre 1995 les communes de Waremme et Gingelom ont signées une chârtre de fraternité. Dans ce chârtre est stipulé et je cite : « Persuadé que, dans une Belgique fédérale, les relations entre communautés doivent tendre vers l’idéal et que celui-ci n’est possible que par la volonté des personnes de ce mieux connaître ».
En om mekaar beter te kunnen begrijpen is het van primordiaal belang dat men de taal van de buren spreekt en begrijpt.
Daarom juich ik ook van harte het initiatief toe van de stad Waremme waarbij zij zijn overgegaan tot het installeren van een immersie school voor de leerlingen van het 5de leerjaar in Bettincourt.
Dat dit initiatief echt belangrijk is kan ik goed onderschrijven, omdat ik vandaag in Gingelom vaststel dat op een aantal van 720 leerlingen in het kleuter- en basisonderwijs 25 % leerlingen woonachtig zijn in onze Waalse buurgemeenten.
Beste vrienden van Waremme, een welgemeende proficiat enerzijds voor het 25-jarig  bestaan van jullie kindergemeenteraad, en anderzijds ook voor al jullie inspanningen om de Nederlandse taal bij jullie leerlingen  te promoten.
Laat ons als verantwoordelijke politici verder op een intense manier samenwerken en aan éénieder in België een voorbeeld stellen waarbij het in deze verschillende leefgemeenschappen mogelijk is om als bevriende  burgers te kunnen samenleven.

Bedankt’

Hierover is op woensdag 7 maart 2012 een item uitgezonden tijdens het nieuws van TVLimburg (TVL).
Zie ook de tekst ‘Cartoon: er is meer dat ons bindt dan wat ons scheidt!’ van 8 december 2007 op deze website.