Lokale politie krijgt gemiddeld 28 oproepen per maand van verloren gelopen dieren!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hecht veel belang aan het welzijn van dieren. Daarom bestaat er binnen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken al sedert 2002 een aparte afdeling die zich bezighoudt met dierenwelzijn: de dierenpolitie.


Jammer genoeg zijn er nog steeds veel dieren die verwaarloosd worden. Het is hier dat de dierenpolitie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in actie treedt.

De dierenpolitie pleit voor een rechtvaardig bestaan van elk dier. Daarom gaat ze ook telkens ter plaatse wanneer er zich een feit voordoet van verwaarlozing van dieren.




Ingevolge een ministeriële omzendbrief is het ophalen van deze dieren geen politietaak meer en mag ze dus niet meer uitgevoerd worden door politiemensen.
In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft - op voorstel van burgemeester Ludwig Vandenhove - het dierenasiel van Sint-Truiden zich bereid verklaard om deze taak op zich te nemen. Het contract werd afgesloten per 1 oktober 2006.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken draagt financieel bij in de werking van de V.Z.W. Dierenasiel door middel van een tussenkomst van 1 personeelslid en haar/zijn werkingskosten. Dit is begroot op 30 000,00 EUR per jaar.
Hiermee waren we de eerste politiezone in België/Vlaanderen die dergelijk project ondernam.

Deze financiële tussenkomst betekent eveneens een structurele toelage voor de werking van het Sint-Truidens dierenasiel.

Hieruit blijkt dat sedert het akkoord met de V.Z.W. Dierenvrienden er 192 dieren op vraag van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken werden opgehaald. Dit komt neer op 28 dieren per maand. Opvallend is de hogere tussenkomst in de maand juni!

72 % van de oproepen gebeuren vanuit Sint-Truiden, 15 % vanuit Gingelom en 13 % vanuit Nieuwerkerken.

Naast deze interventies van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken worden er nog wekelijks dieren binnengebracht door de burgers zelf.