LOKAAL en KORTE KETEN

LOKAAL en KORTE KETEN kopen: ik blijf erop aandringen, binnen en buiten Coronatijden.

Het is hoopvol dat dit gegeven nu meer in de belangstelling staat”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Omdat we er een stuk toe verplicht zijn, gezien de geringe verplaatsingsmogelijkheden. 
Waarom hebben we Covid-19 nodig (gehad) om tot dat besef te komen?
Waarom schatten we het belang daarvan niet in bij normale omstandigheden?

Eindelijk.
Hoe dikwijls heb ik het al niet gezegd en herhaald, geschreven op sociale media. Ik hoop dat iedereen het ook meent, die ik daar nu voor hoor oproepen.

Ik heb het dan niet enkel over de lokale horeca en middenstand, maar evenzeer over landbouwproducten, de zogeheten KORTE KETEN. Dat kan gaan over bio, maar evenzeer over gewone teelten.
Op dit moment  beleven websites, die online vers fruit en verse groenten verkopen, hoogdagen. Maar in verhouding met de totale verkoop blijft het nu zelfs een sterke minderheid. Nochtans biedt de KORTE KETEN net heel wat voordelen: een zeker inkomen voor de land- en fruittelers, vers en dus goed voor de gezondheid, minder en kortere verplaatsingen, bijgevolg voordelen voor het leefmilieu en het klimaat. Bekijk onder andere www.rechtvanbijdeboer.be, www.lekkervanbijons.be en www.vlam.be.  

Als Corona achter de rug is, zou er evenveel promotie moeten voor gemaakt worden en zou de consument even bewust moeten handelen en kopen.
De sector en de overheid mogen deze kans niet laten liggen.
Er moet de nodige promotie rond gemaakt worden en er moet zoveel mogelijk samengewerkt worden tussen de aanbieders.
Eén of hoogstens enkele websites en/of onlineplatforms, ondersteund met de nodige campagnes, maken het veel duidelijker voor de burger.

De Vlaamse overheid en het Vlaams Centrum voor Agro- & Visserijmarketing (VLAM) moeten hier het voortouw in nemen. Ook gemeenten en steden kunnen hier een voortrekkersrol in spelen, bijvoorbeeld door het faciliteren en/of het zelf organiseren van versmarkten en/of boerenmarkten. Waarom geen globaal plan per provincie?  

Mij gaat het dan vooral om de lokale economie en de lokale tewerkstelling. Maar ook om minder transport en alzo een betere luchtkwaliteit en minder CO2 uitstoot.”

  • Zie onder andere ook ‘WINKELHIEREN’ van woensdag 25 maart 2020 op deze website.
     
  • Foto: vlam.be