Limburgse bedrijven verminderen CO2-uitstoot

Op donderdag 20 juni 2013 werden op het Circuit van Zolder de ‘Charters milieu en duurzaam ondernemen Limburg 2013’ uitgereikt en werden de deelnemers voor het Chartertraject 2014 bekendgemaakt.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was aanwezig om de charters uit te delen.

Ik sta er achter dat de overheid, in dit geval de provincie Limburg, samen met werkgeversorganisaties zulke beloningen toekent aan ondernemingen, die het goede voorbeeld geven in het streven naar klimaatneutraliteit.
Maar de werkgeversorganisaties dienen te beseffen dat zij eveneens gedeeltelijk werken met overheidsgeld en hun doelen enkel kunnen bereiken mede dankzij geld van de belastingbetaler.
Zij zouden dan ook wat zuiniger mogen zijn met hun kritiek op de overheid.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Tijdens zijn toespraak haalde gedeputeerde Ludwig Vandenhove aan dat hij de te hoge loonkosten in België een moe gedraaide plaat vindt.
Dit altijd maar herhalen komt ons imago in het buitenland niet ten goede. Werkgeversorganisaties moeten het hebben over de globale kosten, zoals energie (energiebesparende maatregelen leveren ook ondernemingen heel wat geld op zoals de deelnemende bedrijven aan het Chartertraject van 2012 vandaag hebben aangetoond) en niet enkel over de loonkosten.

De recente uitspraken van een aantal vooraanstaande bedrijfsleiders (Luc Bertrand, Patrick De Maeseneire en Jan Pieter De Nul) bevestigen mijn stelling.
Waarom nemen de werkgeversorganisaties hier niet officieel afstand van?
Zelfs CD&V-minister van Financiën Koen Geens zegt dat ook een zeker respect voor de overheid op zijn plaats is.” (1)

Hieronder vindt u het persbericht dat op 21 juni 2013 door Voka – Kvk Limburg verspreid werd.

 

Uitreiking Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg

Limburgse bedrijven verminderen CO2-uitstoot met 17 295 ton

Veertien Limburgse bedrijven boeken een uniek resultaat in het ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg 2013’! Gedurende een jaar voerden deze bedrijven verschillende acties uit om de broeikasgassen te beperken. De acties resulteerden samen in een besparing van 17 295 ton CO2-emissies, dit komt overeen met de uitstoot van 6 186 personenwagens.

Het ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg’ is een initiatief van de provincie Limburg en Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Dit initiatief kadert in het plan ‘Limburg gaat klimaatneutraal’ van de provincie Limburg om tegen 2020 klimaatneutraal te zijn.

Dat het Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg een absoluut succesverhaal is, werd niet alleen dit jaar maar ook tijdens de twee vorige edities bewezen. De afgelopen drie jaar hebben alle deelnemende bedrijven samen maar liefst 61 685 ton CO2 bespaard of de uitstoot van 22 063 personenwagens. Op die manier dragen deze Limburgse ondernemingen niet één maar meerdere steentjes bij tot een klimaatneutrale provincie.

Vaak is een gigantische milieuwinst te realiseren door het nemen van eenvoudige maatregelen. Deze missen meestal ook hun economisch effect niet. Het detecteren en dichten van perslucht lekken bijvoorbeeld levert aardig wat euro’s op. Een lek van 1mm² kost (bij een druk van 7 bar) op een jaar €300, wanneer dit een lek van 3mm² betreft overstijgt de kost op jaarbasis snel de €3 000. Het verminderd elektriciteitsverbruik door het dichten van de lekken levert jaarlijks dan weer verschillende tonnen CO2 winst op

De veertien laureaten hebben gedurende een jaar allerhande milieu- en duurzaamheidsacties ondernomen over minstens vier verschillende thema’s die door een externe evaluatiecommissie positief geëvalueerd werden. Enkele voorbeelden van geslaagde acties zijn:

- Relighting door het verwijderen van oude TL-verlichting, het plaatsen van bewegingsmelders en een computergestuurd beheersysteem;

- Restwarmte uit het productieproces gebruiken om kantoren mee te verwarmen;

- Extra isoleren van bedrijfshallen waardoor minder verwarming in de winter en minder airco in de zomer nodig is

- Energiescan uitvoeren om te weten waar verbeteringen mogelijk zijn;

- Hergebruik van hemelwater in plaats van het verbruik van leidingwater;

- Afval beperken, beter recycleren en vooral efficiënter omspringen met grondstoffen;

- Papierverbruik verminderen.

Laureaten Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg 2013
Volgende 14 laureaten van het ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg 2013’ kregen uit handen van gedeputeerde Ludwig Vandenhove het Charterlabel:

            Belgische Fruitveiling

            Bewel

            Elep

            Georges Veldeman

            Inter Cleaning Services

            Limburgse Tuinbouwveiling

            Limburg.net

            Martin Mathys

            Polyvision

            Rezinal

            Scandinavian Tobacco Group Lummen

            Vanreusel Snacks

            Veiling Borgloon

            Wim Bosman Belgium

De 14 deelnemende bedrijven van de editie 2012-2013 bespaarden samen op een jaar tijd 4 120 MWh elektriciteit, 1 280 MWh gas, 80 000 liter stookolie, 45 000 liter diesel, 1,8 miljoen kilometer wegtransport. Het resultaat is nog indrukwekkender omdat verschillende gerealiseerde acties aangaande vermindering van waterverbruik, verbeteren noodprocedures en sensibiliseringsacties niet in CO2-winst zijn uit te drukken. Zo werd het verbruik van leidingwater met 1,3 miljoen m³ teruggedrongen. Een gemiddeld gezin verbruikt 120 liter per dag of 43,8m³ op jaarbasis. Een omzetting leert ons dat er met deze besparing 30 762 gezinnen of 9.2% van Limburg van leidingwater voorzien kan worden.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel Limburg: “Volgens de FOD Mobiliteit en Vervoer legt elke personenwagen in België gemiddeld 15 000 kilometer af. Dit komt overeen met een jaarlijkse CO2-uitstoot van ongeveer 2,8 ton. De CO2-besparing die de Limburgse Charterbedrijven realiseerden afgelopen jaar komt dus overeen met de uitstoot van 6 186 personenwagens. We zijn uitermate trots op deze milieu-ambassadeurs.

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde provincie Limburg vult aan: “De overheid moet snel milieu- en andere vergunningen afleveren, moet instrumenten inzetten om ze te ‘handhaven’ - zeker als de omgevingsvergunning er is -, maar moet tevens bedrijven, die het goed doen op dat vlak, belonen en als voorbeeld stellen voor andere ondernemingen. Precies binnen dat laatste gegeven, past dit Charter milieu en duurzaam ondernemen. Ik vind het belangrijk dat de overheid, in dit geval de provincie Limburg, middelen uittrekt voor zo een project, tenminste indien middenstand- en werkgeversorganisaties dat maar beseffen en dat ook weten te appreciëren.

Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg 2014
Naast de bekendmaking van de laureaten werden de 17 kandidaten voor het volgende Limburgse Chartertraject voorgesteld:

Aperam

Belgische fruitveiling

Carglass

De Zigeuner

E. Baillien

Elep

Goldmeat

Groep Casters

Inter Cleaning Services

JBC

JLG Manufacturing Europe

Kumpen – Kogamat – K-Boringen

Limburg.net

Martin Mathys

Polyvision

Studio Pieter Stockmans

Veiling Borgloon

Toekomst
Johann Leten: “Het werk is nog niet gedaan, er zijn nog veel milieuwinsten te realiseren in de Limburgse bedrijven. Zoals aangetoond gaan deze investeringen ook heel vaak gepaard met een economische winst. Samen willen we naar een klimaatneutrale provincie gaan. Bedrijven die begeleiding wensen in hun milieu- en duurzaamheidsacties mogen zeker bij ons aankloppen.

  1. Het Gezeur moet nu stoppen, De Morgen, 25 juni 2013, p.1 en p.7

Zie onder andere 14 groene firma’s halen 6000 auto’s van de weg, www.madeinlimburg.be, 21 juni 2013.

Zie ook Charter milieu en duurzaam ondernemen 2012 van 14 juni 2013 op deze website.

 

Tags: