Limburgs Landschap Magazine

In het driemaandelijkse Limburgs Landschap Magazine nummer 2 van 2018 zijn 2 beleidsinitiatieven van het natuur- en milieubeleid van de provincie Limburg opgenomen.

Als provincie Limburg voeren we zelf een communicatiebeleid, maar de beste reclame blijft die, die andere organisaties of personen maken voor u”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove, “met in dit geval dank aan de vzw Limburgs Landschap.”

Hieronder vindt u de 2 artikels (p. 4 en p. 24).


 

Zie www.limburgs-landschap.be.

Zie ook Treepoppers: gifvrij en ergonomisch struiken verwijderen van 01-03-2018 en Meet de fitheid van je vijver van 17-05-2018 op deze website.