Limburg: de parking van Antwerpen?

"Als we niet wakker worden, wordt Limburg de parking van Antwerpen", zegt Peter Vanvelthoven als voorzitter van sp.a Limburg.

"Ik ben het daar volmondig mee eens", aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove. "Wij zouden ons als provincie Limburg trouwens duidelijker en vaker moeten distantiëren van beslissingen van de Vlaamse regering die echt nadelig zijn voor Limburg. En dat is met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) zeker het geval, temeer omdat heel wat toekomstige beslissingen van Vlaanderen op diverse beleidsvlakken precies hier zullen op gebaseerd worden."

sp.a Limburg neemt dit standpunt in naar aanleiding van het initiatief ‘Debatfestival. Welk Limburg wil jij?’ van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors. (1)

Hieronder vindt u het persbericht van sp.a Limburg.
(1) Debatfestival 'Welk Limburg wil jij?", vrijdag 8 december 2017, Thor Park Genk. Voor meer informatie www.welklimburgwiljij.be

Zie ook  De boskaart en de verlinting van 12-06-2017 en Energievraagstuk in Vlaanderen van 08-06-2016 op deze website.

Tags: