Limburg 3.0 – Groen Gezond Gelinkt

Onder de noemer Limburg 3.0 – Groen Gezond Gelinkt willen Happy Aging (1), de Universiteit Hasselt (UHasselt), de Regionale Landschappen en de provincie Limburg alle Limburgse relevante actoren uit verschillende domeinen (milieu en natuur, gezondheid, toerisme, economie, mobiliteit, ruimtelijke planning, …) samenbrengen om te onderzoeken welke opportuniteiten en projecten er kunnen opgezet worden die de gezondheid van onze samenleving kunnen verbeteren.

“Hoe kunnen we samen de Limburgse natuur op een positieve manier inzetten voor onze gezondheid, zowel preventief als curatief?”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Het doel is om tot een groot actieplan te komen rond Natuur en Gezondheid in Limburg en zo Limburg op de kaart te zetten als de regio waar je moet zijn als je preventief of curatief wil inzetten op jouw gezondheid.

Op dinsdag 21 november 2017 brengen we alvast alle relevante actoren samen, inventariseren we verder welke initiatieven er al bestaan en peilen we naar nieuwe engagementen rond dit thema.”

Hieronder vindt u het persbericht en de uitnodiging voor het stakeholdersoverleg op dinsdag 21 november 2017.(1) www.happyaging.be/nl

Zie ook Waar naartoe met de natuur in Limburg? van 6-03-2017 op deze website.