Lenen aan 0,00 %

De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden klopt zichzelf op de borst in volle Coronatijden, omdat ze leningen hebben kunnen herschikken voor 3 jaar ten belope van 6,7 miljoen euro.
Dat blijkt alleszins uit een persbericht.

Goed gewerkt, maar ook logisch gewerkt”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Het zou er nog aan ontbreken dat de financieel beheerder niet permanent zou bezig zijn om de markt af te tasten om leningen te kunnen afsluiten aan de goedkoopste tarieven.
Dat is zijn werk als ambtenaar en hij doet dat goed. Maar dat is geen werk en geen verdienste van de politiek. Wij begrijpen dan ook niet waarom dit euforisch persbericht wordt uitgestuurd. Omdat de stad Sint-Truiden in financiële problemen zit? Dat weten we en zeggen we al lang.

Het persbericht vermeldt om zogezegd geld te hebben om op de éne of andere manier aan de bevolking of welbepaalde categorieën te geven als gevolg van de Coronacrisis.
Voor ons als sp.a is er geen verband tussen beide elementen: schuldherschikking en financiële maatregelen als gevolg van Corona.
In deze crisisperiode is het de taak van elke overheid om te bekijken hoe ze de lokale economie zoveel mogelijk financieel kan ondersteunen.
Het geplande beleid, de prioriteiten en de meerjarenplanning moeten dan maar bijgestuurd worden. Dat gebeurt eveneens in andere gemeenten.

Wij wachten als sp.a al een maand op eventuele specifieke Coronamaatregelen.
In tegenstelling tot andere gemeenten horen we niets van de meerderheid in Sint-Truiden.
Als sp.a hebben we zelf al een aantal voorstellen gedaan, onder andere naar de getroffen middenstand en naar de echte kansarmen toe.
Wij zijn bereid om hier als sp.a vanuit de oppositie constructief aan mee te werken. Ook dat hebben we 4 weken geleden al voorgesteld, maar geen positieve reactie.”