Leerlingen planten zelf wonderlijke wilgenhut

"Op donderdag 29 november 2018 werd in de Sckakelschool van Kuringen (Hasselt), Larestraat 15 geschupt, geplant, gebogen en gebonden", zegt aftredend gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
"De leerlingen maakten er helemaal zelf hun eigen groene wilgenhut."

De takken zijn nu nog kaal, maar zullen in de lente worteltjes maken en verder groeien.
De leerlingen creëren op die manier een groene oase op de speelplaats.
Een groene buitenruimte is een belangrijke plek voor kinderen.
Groene ruimtes nodigen hen uit tot meer fantasierijk spel, versterken de natuurbeleving en hebben een positieve invloed op hun welbevinden.
De éne keer is de hut een kamp dat verdedigd moet worden, de andere keer is het een plek om verhalen te vertellen, een plek voor rust en geborgenheid.

"De schakelschool doet mee aan het project Educatief Natuurbeheer van de vzw Natuurpunt, waarbij leerlingen een aantal leuke momenten in de natuur aangeboden krijgen, onder andere een werkdag in een lokaal natuurgebied", zegt Ludwig Vandenhove.

Met het bouwen van de wilgenhut creëren ze zelf een beetje natuur op school.

Ik ben een grote voorstander van de vergroening van  de speelplaatsen van scholen. Daarom heb ik er de afgelopen tijd ook heel wat middelen ingestopt en er zelf een specifiek provinciaal reglement voor uitgewerkt."

Ludwig Vandenhove kon dit keer niet persoonlijk langsgaan omwille van vergadering van de deputatie.

 

Zie ook Vergroening schooldomeinen en speelplaatsen 15/03/2018 en Sint-Truidense leerlingen zetten zich in voor bescherming graslanden 11/06/2018