Landbouw/veeteelt en jongeren!

Op zondag 17 januari 2010 organiseert de Fokkersclub Witblauw Ras Brabant-Limburg vzw voor de 35e keer haar prijskamp in de overdekte veemarkthallen op de Speelhoflaan.

Ter gelegenheid van deze 35e Jaarmarkt organiseren de Limburgse Trekpaardenfokkers in samenwerking met de Fokkersclub Witblauw Ras Brabant-Limburg vzw eveneens een internationaal veulenprijskamp voor Belgische trekpaarden.

 

“Dit jaar proberen we via de scholen en de stedelijke jeugddienst kinderen en jongeren kennis te laten maken met deze Haspengouwse Jaarmarktprijskamp en de randactiviteiten. Immers, Haspengouw dankt een deel van zijn welvaart aan de landbouw/veeteelt en het is maar goed dat de jeugd dit weet. Ook hier geldt 'wie haar/zijn verleden niet kent, heeft geen toekomst'. Het is echter geen evident gegeven de jeugd hierin te betrekken.”, zeggen schepen van jeugd
Els Sneijers en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

Jongeren kunnen trektochten maken op Belgische trekpaarden of interactieve spelletjes spelen via de landbouwmobiel en zo hun kennis testen van het plattenlandsleven.

 

 

Er is gratis toegang voorzien voor het jeugdwerk en kinderen tot 12 jaar.

Hieronder vindt u het integrale voorwoord dat burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger geschreven heeft voor de brochure naar aanleiding 35 jaar bestaan van de Haspengouwse Jaarmarktprijskamp van het Belgisch Wit-Blauw Ras.

 

 

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste bezoeker

 

 

De Haspengouwse Jaarmarktprijskamp van het Belgisch Wit-Blauw Ras bestaat nu al 35 jaar en is daarmee een echte traditie geworden.

 

 

Deze organisatie vindt zijn oorsprong in de oude gewoonte van de veemarktprijskampen.
De vruchtbare Haspengouwse grond met malse weiden heeft al honderden jaren lang prachtige runderen voortgebracht. En dan is het ook normaal dat de kwekers van deze dieren mekaar willen treffen in een prijskamp om de mooiste exemplaren van hun veestapel te bekronen.

 

 

Dergelijke wedstrijden geven de richting aan, die de fokkerij moet volgen. En dat de producten van onze fokkers kwaliteit bieden, bewijst de export naar Engeland van enkele stieren van dit Wit-Blauw Ras. Daarom zijn deze prijskampen nog altijd actueel en zinvol.
De jaarlijkse ruime publieke belangstelling is daarvan een treffend bewijs.

 

 

Dit jaar proberen we via de scholen en de stedelijke jeugddienst eveneens kinderen en jongeren kennis te laten maken met deze Haspengouwse Jaarmarktprijskamp en de randactiviteiten. Immers, Haspengouw dankt een deel van zijn welvaart aan de landbouw en het is maar goed dat de jeugd dit weet. Ook hier geldt 'wie haar/zijn verleden niet kent, heeft geen toekomst'.

 

 

Naast de toeschouwers is de steun van de sponsors een noodzakelijke voorwaarde voor dit succes. Maar vooral de inzet van de bestuursleden van deze jaarmarktprijskamp zelf is de grote stuwende kracht. Morgen beginnen ze immers al aan de volgende editie te denken. Wij willen hen dan ook van harte bedanken voor hun inspanningen tijdens de voorbije jaren.

 

 

Na enkele moeilijke jaren (dioxinecrisis, gekke koeienziekte, problemen veemarkten) is de veesector uit het dal geklommen.
De consument heeft opnieuw vertrouwen in het Belgische vlees en er worden steeds meer maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het vlees zo optimaal mogelijk is.

 

 

De fokkers hebben ook dit jaar tijd, noch moeite gespaard om opnieuw een keure aan prijsdieren te presenteren tijdens deze Haspengouwse Jaarmarktprijskamp van het Belgisch Wit-Blauw Ras.
Er zijn voor deze editie 127 dieren ingeschreven van 19 deelnemers, hetgeen nog maar eens bewijst dat de sector veel belang hecht aan deze prijskamp.

 

 

Gelijktijdig vindt er ook een prijskamp plaats van het Belgisch Trekpaard met 96 ingeschreven dieren.
Deze hebben al lang hun trekkracht moeten overlaten aan gemotoriseerde trekkers, maar de belangstelling ervoor als overblijfsel van ons landbouwverleden groeit opnieuw.
Hier zullen de kinderen en de jongeren zeker met het verleden van onze landbouwsector kennis kunnen maken.

 

 

Het stadsbestuur van Sint-Truiden vindt dit voldoende redenen om deze organisatie in onze veemarkthallen te blijven steunen. De veesector kan deze positieve uitstraling immers best gebruiken.

 

 

Bedankt aan alle bezoekers, deelnemers en zeker aan iedere medewerker voor haar of zijn inspanning en inzet.

 

 

Wij wensen u, geïnteresseerde bezoeker, een bijzonder aangename dag in Sint-Truiden en hopen u in de loop van 2010 terug te zien op één van de talrijke andere evenementen in onze stad.

 

 

Wij wensen u allen hierbij ook nog een gelukkig 2010!

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester
federaal volksvertegenwoordiger