Labels voor Sint-Truidense evenementen!

Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft er sinds 1995, sinds ik burgemeester ben, voor geopteerd om zich, naast fruit- en cultuurstad, ook als evenementenstad te profileren. Het huidige imago van ‘in Sint-Truiden is altijd iets te doen’ is hier niet vreemd aan.


De uitdaging, zowel voor de privé-sector, als voor het stadsbestuur, bestaat er nu precies in om een keuze uit deze evenementen te maken en ter zake prioriteiten te leggen in de zin van via welke evenementen kan de stad Sint-Truiden zich het best profileren en haar imago bestendigen. Bovendien zal de stad Sint-Truiden ook een keuze moeten maken, niet alleen uit de evenementen die ze zelf organiseert (een combinatie van reeds bestaande en nieuwe evenementen), maar ook uit degene die ze toelaat voor private instanties en/of organisaties. Het voordeel van deze laatste is dat ze voor de stad Sint-Truiden uitstraling betekenen en toch minder en/of weinig geld kosten voor de belastingbetaler.


In die zin overweegt de stad Sint-Truiden dan ook zogeheten labels toe te kennen. Met alle respect voor alle activiteiten en evenementen die in Sint-Truiden plaatsvinden, kleine of grote, in het centrum of in de deelgemeenten, ter zake moet de stad Sint-Truiden haar verantwoordelijkheid durven opnemen: private initiatieven en/of van verenigingen met een label, zullen een zekere stadssteun genieten, al is het maar op het vlak van promotie. De ervaring leert dat bezoekers en/of toeristen Sint-Truiden aandoen omwille van de aard van activiteiten, niet omwille van wie ze organiseert. We weten dat het gevaarlijk is om voorbeelden te geven van activiteiten die voor dergelijk label in aanmerking komen, maar niemand zal het ons kwalijk nemen dat we hieronder bijvoorbeeld, zonder limitatief te zijn, de Haspengouwse Gordel van de Landelijke Gilden, de Midweekfeesten, de Willy Vannitsen Classic of de boekenbeurs van Kiwanis vernoemen.

U merkt het: Sint-Truiden is vast van plan haar imago van evenementenstad nog te versterken!