Kuilenzouw officieel open

Op vrijdag 21 september 2018 werden de werken aan de Kuilenzouw in de Keelstraat in Vroenhoven (Riemst) officieel afgerond.

Gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove was erbij.

"We zullen ons moeten aanpassen aan het veranderende klimaat", zei Ludwig Vandenhove.
"Deze realisatie is hier een mooi voorbeeld van en inmiddels hebben we deze zomer een zware droogteperiode achter de rug. Vandaar het Limburgs klimaatadaptatieplan, waarvan het luik 'waterplan' versneld concreter zal uitgewerkt worden. (1) (2) (3)

De provincie Limburg werkt al verschillende jaren zeer nauw samen met met de gemeente Riemst inzake ruimingswerken, erosiemaatregelen en het voorkomen van wateroverlast.
Door deze nauwe samenwerking zijn er al verschillende buffers en wachtbekkens uitgebouwd op en/of langs de onbevaarbare waterlopen.

De Kuilenzouw is sinds de hercategorisering volledig opgewaardeerd.
De waterloop is over zijn volledige project grondig opgeruimd en alle hindernissen binnen de 5 meter zone zijn verwijderd en aangepast om een betere toegang voor het jaarlijkse onderhoud en de watertoevoer te garanderen.

De provincie Limburg heeft voor dit project 20% subsidie gegeven voor alle kosten, die rechtstreeks toewijsbaar waren aan de waterloop.
Het is een mooie samenwerking tussen Infrax, de Vlaamse Waterweg, de gemeente Riemst en de provincie Limburg.

Momenteel zijn we als provincie Limburg bezig aan een nieuw project in Riemst.
Er wordt een nieuw wachtbekken ontworpen op de Millenbeek stroomafwaarts Heukelom om een betere waterafvoer van Heukelom-dorp te garanderen en wateroverlast ter hoogte van de Viséweg te voorkomen.

Bedankt aan iedereen, die heeft bijgedragen aan de realisatie van dit project en vooral voor het begrip van de inwoners, die geconfronteerd geweest zijn met zware wateroverlast."

Hieronder vindt u de perstekst en het artikel in Het Belang van Limburg van maandag 24 september 2018 (p. 20).


 

(1) sp.a Limburg lanceert Waterplan. www.ludwigvandenhove.be, 10-08-2018.
(2) 'Klimaatadaptatieplan Limburg 2017’. www.ludwigvandenhove.be, 21-09-2017.
(3) Beleidsplan(nen) tegen de toenemende droogte. www.ludwigvandenhove.be, 18-07-2018.

Zie onder andere Vernieuwde Kuilenzouw moet waterellende voorkomen. www.hbvl.be, 24-09-2018.

Zie ook Betonnen put van meer dan 30 ton tegen wateroverlast in Riemst van 06-02-2018 en Provincie Limburg subsidieert werken tegen wateroverlast in Kanne (Riemst) van 21-12-2017 op deze website.

Foto: HBVL

Tags: