Klimaatmitigatie en -adaptatie en omvorming provincies

Op woensdag 22 november 2017 waren er de tussenkomsten van de politieke fracties in de Limburgse provincieraad naar aanleiding van de begroting 2018 en de beleidsverklaringen.

"sp.a-fractieleider Kelly Linsen kwam origineel uit de hoek", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"Zij vergelijkt de problematiek van de klimaatmitigatie en -adaptatie met de omvorming van  de provincies."

Hieronder vindt u haar tussenkomst

Zie ook Beleidsverklaringen Limburgse provincieraad van 06-11-2017 en 'Klimaatadaptatieplan Limburg 2017’ van 21-09-2017 op deze website.