Klimaatbomen in Sint-Truiden

In juli van dit jaar heeft schepen van Groen Ingrid Kempeneers een actieplan ‘Grote Bomen’ voor Sint-Truiden aangekondigd.
“Buurtbewoners moeten hier zelf kunnen bij aangeven waar er in hun omgeving extra bomen kunnen bijkomen”, zei ze.

Gaat schepen Ingrid Kempeneers woord houden?
Ik wacht nog altijd op dat globaal plan”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Verrassend is dat de stad Sint-Truiden de bomen, die Gouverneur Herman Reynders mee financiert voor de gemeenten vanuit Limburg Sterk Merk (LSM), enkel op openbaar domein wil planten.
Waarom is dat goed?
Klimaatbomen hebben overal een positief effect op het klimaat, niet enkel op openbaar domein.
Het kan nooit dat deze Limburgse klimaatbomen maximaal effect zullen hebben als die enkel op openbaar domein aangeplant worden. Is er trouwens voldoende openbaar domein om al die bomen kwijt te geraken?
De brief van de Gouverneur is duidelijk. Ik citeer: “Het project is echter meer dan louter een subsidiereglement. LSM doet graag een warme oproep aan alle Limburgers, Limburgse bedrijven en organisaties, Vlaamse diensten in Limburg, provincie- en gemeentebesturen en scholen, en alle andere organisaties en verenigingen: plant méér bomen! Wij vragen daarom graag ook uw medewerking om deze oproep verder te verspreiden binnen uw gemeente en netwerk. Als iedereen een (kleine) inspanning levert wordt het mogelijk om op korte termijn meer dan 100 000 extra bomen te planten in Limburg.”

Bedrijven, organisaties, verenigingen, etc. kunnen dus (voorlopig?) in Sint-Truiden geen beroep doen op deze Limburgse klimaatbomen.
Voorlopig? Op een schriftelijke vraag heb ik ‘Concreet wat de rol van de stad betreft naar derden toe, is nog een onderzoek gaande.’ als antwoord gekregen. Afwachten. In de meeste andere Limburgse gemeenten en steden is daar al lang duidelijkheid rond en kan dat wel.   

Er is eveneens het project van de afvalintercommunale ‘Limburg.net’ onder de noemer ‘Klimaatboom zoekt tuin’.
Dat project is specifiek gericht op particulieren, waarbij kortingsbonnen kunnen verdiend worden, geldig bij de aankoop van (klimaat)bomen bij de deelnemende handelaren.

Maar van het beloofd globaal plan voor het hele grondgebied, waarbij de bevolking zelf suggesties mag doen, is dus totaal geen sprake!
Ik hoop dat schepen Ingrid Kempeneers woord houdt, maar ik twijfel eraan.

Als sp.a Sint-Truiden hebben we al diverse voorstellen gedaan van locaties, binnen en buiten het centrum, waar bijkomende (klimaat)bomen kunnen aangeplant worden.”