Klimaat

"Klimaat is alles. Journalistiek moet daarom stoppen met behagen." (1)

Is het dan niet gepast, aangewezen of zelfs noodzakelijk dat ik, als politicus, zeg ‘Klimaat is alles. Politiek moet daarom stoppen met behagen’. (2)

 

(1) TINE, H. Klimaat is alles. Journalistiek moet daarom stoppen met behagen. www.mo.be/opinie, 2017-05-11.
(2) Klimaatadaptatieplan Limburg. Woord vooraf door Ludwig Vandenhove. Uitgave van de deputatie van de provincieraad van Limburg, september 2017, p. 3.

Zie ook Klimaatadaptatie van 15-09-2017 op deze website.

 

Foto: mo.be