Kinderen met een handicap tellen mee!

De stad Sint-Truiden voert een uitgebreid en horizontaal beleid (over alle beleidsdomeinen heen) naar personen met een handicap. Hierbij is er ook specifieke aandacht voor de kinderen en de jongeren.

“Qua jeugdbeleid kiest de stad Sint-Truiden voor aangepaste speelruimte voor kinderen in hun onmiddellijke omgeving.”, zeggen schepen van Jeugd
Els Sneijers en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

Op het grondgebied van Sint-Truiden bevinden zich niet minder dan 40 nieuwe en/of gerenoveerde speelpleintjes in verschillende buurten, dorpen en/of wijken.
Of, hoe jeugdbeleid gekoppeld wordt aan buurtactivering.

 

 

 

 

 

De meeste toestellen op deze speelpleinen zijn niet toegankelijk voor kinderen met een handicap.
Sint-Truiden is hier geen alleenstaand geval in Vlaanderen.
Om die reden zijn we bezig om een aantal toestellen op bepaalde speeltuinen te plaatsen, die wel aan die voorwaarden voldoen.

In 2006 is dit gebeurd op het domein ’t Speelhof, nu recent aan het jeugdcentrum ‘De Tochtgenoot’.”

 

 

“Kinderen met een handicap hebben evenveel recht op speelruimte dan andere kinderen.”, zegt schepen van Jeugd
Els Sneijers.

 

 

Dat de stad Sint-Truiden een hart heeft voor kinderen met een handicap bewijst dat 13 jaar geleden - als eerste gemeente/stad in Vlaanderen en nu zijn er dat nog altijd niet zoveel - reeds gestart is met vakantieopvang voor kinderen met een handicap.
Eerst vond dit initiatief enkel plaats tijdens de zomervakantie, sinds 1998 ook in de kerst- en paasvakanties.”

 

 

Als onderdeel van het globaal beleid van de stad Sint-Truiden voor personen met een handicap mogen de acties naar de specifieke doelgroep van kinderen en jongeren zeker gezien worden!

 

 

Zie ook de tekst ‘De stad Sint-Truiden opent 40e speelruimte/speeltuin!’ op deze website.