Kerstavond met Elysee!

De periode van Kerstmis en Nieuwjaar wordt gekenmerkt door veel goede voornemens.
Soms worden deze voornemens waargemaakt, maar vaak blijft het ook bij woorden.

In Vlaanderen leven we in één van de meest welvarende landen ter wereld.
Toch neemt het aantal armen ook bij ons toe (1,5 miljoen Belgen), om dan nog niet te spreken van de slechte situatie in grote delen van de wereld.

Vlaanderen is rijk genoeg om solidair te zijn met diegenen, die het minder goed hebben.
Nochtans blijft het vaak bij woorden en zonder daden.
Hoe dikwijls zal er nu in deze periode in speeches niet opgeroepen worden tot solidariteit waarna de receptie en/of het etentje gewoon begint en/of plaatsvindt!

Solidariteit mag niet bij woorden blijven en moet elke dag van het jaar gelden, dag in dag uit, 365 dagen lang. Het moet als het ware een levenshouding worden in ons rijke Westen en ons rijke Vlaanderen.

In alle toespraken, die ik in deze periode moet houden en/of inleidingen, die ik moet schrijven (en dat zijn er nogal wat!), zal ik hier de aandacht op trekken.

Ik heb dan ook heel veel respect voor die personen en/of families, die regelmatig, maar zeker in deze periode, aandacht hebben voor minderbedeelden door die bij hen thuis uit te nodigen en/of enkele dagen bij hen te laten verblijven.
Ik denk bijvoorbeeld aan families, die een eenzame uitnodigen (onder andere actie ‘Het Belang van Limburg’ om asielzoekers uit te nodigen op kerstavond) of gezinnen, die in deze periode minderbedeelde kinderen laten komen logeren om hen te laten meedelen in de genegenheid, de familiale sfeer.

Mijn nichtje en petekind Anke en haar echtgenoot Bart hebben zo gedurende deze kerstvakantie een Frans jongetje van Ivoriaanse afkomst, Elysee, op bezoek.

Dit geeft mij in deze kerst- en nieuwjaarsperiode de gelegenheid om momenten te delen met iemand, die echt elke dag moet vechten om te overleven in deze harde samenleving, maar die ook nog beseft wat dankbaarheid is.
Elk ogenblik kan je bij manier van spreken de dankbaarheid van het gezicht van Elysee aflezen.