Kerkraden van Sint-Truiden komen samen!

Op initiatief van burgemeester Ludwig Vandenhove zijn op maandag 5 februari 2007 een aantal vertegenwoordigers van alle kerkraden van Sint-Truiden, en de leden van het centrale kerkbestuur, samengekomen.


Dit is een jaarlijkse traditie, die Ludwig Vandenhove ingevoerd heeft toen hij burgemeester werd in 1995, om de toenmalige kerkfabrieken jaarlijks samen te brengen. Op deze manier zijn de stad Sint-Truiden en burgemeester Ludwig Vandenhove een beetje voorloper van het nieuwe decreet op de kerkraden, waarbij er nu formeel decretaal een centraal kerkbestuur moet geïnstalleerd worden om tot het nodige overleg te komen.

Tijdens deze bijeenkomst hebben de leden van de kerkraden de gelegenheid om informeel met mekaar van gedachten te wisselen.
Er worden jaarlijks een aantal afspraken gemaakt, onder andere rond grote investeringen, die moeten uitgevoerd worden, praktische vragen en informatie, etc.
Dit jaar kregen de aanwezigen ook een deskundige uitleg van Jan Lenaers, verantwoordelijke van de dienst kerkfabrieken van het bisdom Limburg, over de boekhouding die kerkfabrieken dienen te voeren.

Zoals elk jaar verliep ook deze samenkomst in een constructieve en gemoedelijke sfeer.

De erfgoedcel van de stad Sint-Truiden maakte van de gelegenheid gebruik om wat toelichting te geven bij haar werking in het algemeen en bij het project rond de kerkarchieven van de parochie Aalst in het bijzonder, waarvan het startschot gegeven werd op 12 februari 2007. Naast het project in Aalst, dat aan het grote publiek wordt voorgesteld bij de erfgoeddag op 22 april 2007, staan nog meer en andere projecten op stapel. Er werd een oproep gedaan aan de andere parochies om rond hun archieven samen te werken met de erfgoedcel (info.erfgoedcel@sint-truiden.be).