Kerkom wordt binnenkort een erfgoedlandschap!

Op 1 februari 2007 heeft minister Van Mechelen de vallei van de Cicindria en het kerkdorp Kerkom als één van de vijf ankerplaatsen in Vlaanderen erkend.


Een ankerplaats is een landschappelijk waardevol gebied waarin de samenhang van erfgoedwaarden zeer groot is. Dit is een eerste stap in de procedure om als erfgoedlandschap erkend te worden. Nu is het aan het stadsbestuur van Sint-Truiden om de nodige maatregelen te nemen.

“Wij zijn enorm fier dat een deelgemeente van Sint-Truiden deze erkenning heeft gekregen en wij gaan alle mogelijkheden onderzoeken om de uiteindelijke erkenning als erfgoedlandschap te bekomen” aldus burgemeester
Ludwig Vandenhove/>.

Tijdens een vergadering voor de lokale besturen zal de te volgen procedure uit de doeken worden gedaan. Als er een nieuw ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) komt, kan het gebied rond Kerkom uiteindelijk als erfgoedlandschap worden erkend.

Kerkom kan zo uitgroeien tot een typisch Haspengouws kerkdorp dat toeristisch en cultuurhistorisch een bijkomende troef voor Sint-Truiden kan betekenen.