Kerkenplan Sint-Truiden: nog veel te doen

Heeft de CD&V-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden voldoende gedaan rond de herbestemming van de kerken?

De aanzet is er”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove, “maar de stad had veel verder kunnen staan.
Het is een nog al voorzichtige aanpak.

Het stadsbestuur heeft een verkennende studie laten uitvoeren door de onderzoeksgroep ArcK van de faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt (UHasselt). Zoals vaak dient ook deze studie om een aantal politieke beslissingen te kunnen verantwoorden.  

Voor alle duidelijkheid: wij zijn nooit meegegaan in de houding van de N-VA dat de kerkfabrieken teveel kosten. In de 18 jaar dat ik zelf als burgemeester verantwoordelijk was voor de kerkfabrieken, heb ik ook steeds, in afspraak met de kerkbesturen, een strikte budgettaire lijn uitgetekend. Maar een gezond budget maken, is iets anders dan constant ‘kappen’ op een dossier en het constant over besparingen hebben.
Ik ben akkoord dat de CD&V-Open Vld-meerderheid de stadsfinanciën heeft laten ontsporen, maar daar zijn andere dossiers voor verantwoordelijk (bijvoorbeeld de vele openbare werken en de meerwerken; onlangs de beslissing over het nieuwe zwemcomplex).

Voor mij is dit eveneens een principiële kwestie: geloofsovertuigingen, net zoals politieke partijen, mogen geld kosten aan de overheid. Dat is ook mijn houding als Limburgs gedeputeerde van Confessionele en Niet-Confessionele Geloofsgemeenschappen.
Voor mij is dat de basis van democratie. Dus ja, zo is er voor mij een verband tussen het constant bekritiseren van de N-VA Sint-Truiden van de kerkfabrieken en het niet meer erkennen van moskeeën in Vlaanderen door N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir.

In het huidig voorliggende Kerkenplan mis ik een globale beleidslijn met de een globale kostprijsberekening.
Er zijn nu (voorlopig?) plannen uitgetekend voor de diverse locaties met kerken, die niet prioritair zijn, maar waar is de globale visie?
Kerken zijn altijd belangrijk geweest voor de lokale gemeenschap en tot op zekere hoogte nog steeds, ook al heeft dit niet altijd iets te maken met de geloofskwestie.
Ik vergelijk het, zonder pejoratief te willen zijn, met dorps- of wijkkermissen.

We moeten prioritair op zoek gaan naar functies die de lokale gemeenschappen kunnen samenhouden. Of nog meer, structureel opnieuw moeten samenbrengen.

Het financiële aspect?
Ik heb één simpel uitgangspunt: een kerk en een parochie instandhouden kost veel geld, maar elk ander ernstig alternatief kost meer geld. Dus een reden om het ernstig en wel overdacht te doen. En eveneens een reden om wel een aantal projecten te doen die onomkeerbaar zijn ten opzichte van de huidige functie.

Ik was er zelf niet bij, maar wat ik lees uit de officiële documenten, zijn het Centraal Kerkbestuur en de kerkraden sterk betrokken bij het uittekenen van het Kerkenplan. Maar is de (lokale) bevolking er ook bij betrokken? Neen, of alleszins veel te weinig.
Dat dient echt te gebeuren.
Elke belastingbetaler betaalt in Sint-Truiden voor de kerken en mag, of beter moet, haar/zijn gedacht kunnen zeggen over de herbestemming.
Betrokkenheid, maar de politiek moet uiteindelijk beslissen.
Dan zullen we ongetwijfeld wat publieke en politieke discussies hebben, maar dat mag, want het zal leiden tot originele ideeën. Dat is immers precies wat we nodig hebben in dit dossier (herinner u het voorstel tijdens mijn eerste legislatuur van toenmalig sp.a-gemeenteraadslid Dirk Selis om in de kerk van Guvelingen (jongeren)concerten te laten doorgaan).

De Minderbroederskerk?
Deze kerk belangt heel de bevolking aan. Dus moet het stadsbestuur hier een breed en origineel inspraakproces rond op gang brengen.
Ik wil er mij niet over uitspreken, maar een persoonlijke suggestie van mij (die ik graag wil inbrengen en motiveren in dat inspraakproces) is dat wij moeten zoeken naar een bestemming die aansluit bij het historische karakter en met het religieuze (interreligieuze?) verleden van Sint-Truiden en van de site.
Er administratieve diensten in onderbrengen, zoals het huidige stadsbestuur voorstelt? Te kortzichtig, echt zonder globale visie, op korte termijn gedacht.
Een overdekte markthal, zoals Open Vld-kandidaat Luc Withofs voorstelt? Ik verwacht niet anders van iemand die in de politiek stapt om er (nog meer) privégeld aan te verdienen.

Afrondend: ik hou de beste herinneringen over aan mijn talrijke contacten met de kerkfabrieken gedurende mijn 18 jaar als burgemeester.
Ik onderhield die intens, omdat ze mij ook steeds een goed beeld gaven van wat in de parochie (buurt, wijk, dorp) leefde.

 

Zie ook De toekomst van de Minderbroederskerk? van 30-07-2018 op deze website.

Foto: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180726_03633890