Kampeerterreinen (in Limburg) niet vergeten

Alle economische sectoren hebben het moeilijk als gevolg van Corona. Maar de ene sector kan al wat beter lobbyen dan de andere.

“Neem nu bijvoorbeeld de sector van de kampeerterreinen, die eveneens in Limburg belangrijk is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. "Zij zijn onderdeel van de globale toeristische, recreatieve en horecasector, maar worden vaak vergeten. Ook nu in de mediastorm, die ons dagelijks overspoelt rond het gefaseerd heropstarten van het economisch gebeuren.

Het gaat om camperplaatsen, plaatsen op tentweides, toerplaatsen voor toercaravans en vormen van toeristische verhuuraccommodatie, zoals verhuurcaravans en vakantiebungalows.
Deze globale capaciteit  vormt een significant aandeel van de totale toeristische logeercapaciteit in Vlaanderen.  Bovendien zijn er de afgeleide effecten in de horeca, detailhandel,  recreatie of dagtoerisme.
De grootste slachtoffers zijn de recreatiebedrijven, die ook een belangrijke horecafunctie hebben.

De sector wordt in toenemende mate geconfronteerd met aanvragen tot gedeeltelijke terugbetaling van forfaitaire staangelden voor de vaste jaarplaatsen (klanten stacaravans) en seizoenplaatsen (toercaravans, die 6 maanden blijven staan).
Dit zijn de zogeheten ‘vaste klanten’.
De uitbaters vrezen dat de druk van deze huurders inzake compensaties nog zal toenemen en mogelijks nog gevolgen gaat hebben in 2021 onder de vorm van wanbetalingen door klanten, die zich nu gedupeerd voelen.

De klanten van deze kampeersector behoren traditioneel niet tot de meest kapitaalkrachtigen en tot de hoogste inkomenscategorieën.
Dat is nu niet anders als gevolg van de Covid-19 crisis, dus nog eens een negatief element.

De verenigde organisaties uit de kampeersector hebben een exit strategie  voorbereid, maximaal rekening houdende met het aspect volksgezondheid.
Zij pleiten voor een Vlaamse sectorale compensatiepremie bij bevoegd minister Zuhal Demir. Ook hopen zij niet vergeten te worden bij eventuele specifieke compensaties voor de horecasector.    

Ik neem het graag op voor deze ondernemers en middenstanders.
Zij worden vaak vergeten als het weer eens gaat over reizen of trips naar het buitenland, naar de kust, naar de Ardennen. Daarbij gaat het trouwens ook vaak te weinig over Limburg.”

  • Foto: shutterstock.com.