#jongerenovercorona

Covid-19 raakt kinderen en jongeren ook fel. Nochtans worden zij vaak vergeten in alle voorstellen, die nu gedaan worden of maatregelen, die nu genomen worden.

Kinderen en jongeren komen veel te weinig aan bod in het publieke debat, bijvoorbeeld rond de exitstrategie”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Daarom is het goed dat het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten een online-enquête organiseren bij 8- tot 17-jarigen tot en met zondag 17 mei 2020.
Het invullen duurt 5 tot 15 minuten en alle antwoorden zijn anoniem.

Geef kinderen en jongeren een stem in deze Coronatijd.
Verspreid de enquête over hun ervaringen en behoeften. Maak zo kinderen en jongeren zichtbaar.”

http://sg.indiville.be/s3/jongerenovercorona

  • Zie onder andere ook ‘Stemrecht vanaf 16 jaar?’ van maandag 26 juni 2017 op deze website.
     
  • Foto: Facebook Kinderrechtencommissariaat.