Joke (Schauvliege) toch!

"Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege geeft, ondanks de negatieve beslissing van mij als toenmalig gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en het negatief advies van de gemeente Kortessem, een vergunning voor de mest- en biogasinstallatie van Energy Wauters", zegt sp.a -provincieraadslid Ludwig Vandenhove. (1)

"Hoe is het mogelijk? Maar het is niet de eerste keer dat Joke Schauvliege adviezen en beslissingen van democratisch verkozen lagere bestuursniveaus naast zich neerlegt. Andere recente Limburgse voorbeelden, waar ik bij betrokken was, zijn de vergunning voor een kippenstal in Binderveld (Nieuwerkerken) en de weigering om de milieuvoorwaarden aan te passen voor het schrootbedrijf NV Stelimet in Genk.

Akkoord dat er hogere beroepen moeten mogelijk zijn en blijven, maar wie als gemeentebesturen en  het provinciebestuur, die het dichtst bij lokale burgers staan, zijn beter geplaatst om milieuvergunningsaanvragen te beoordelen op de gevolgen voor de directe omgeving?

Wat bezielt Joke Schauvliege?".