Jaaroverzicht 2016 vzw Dubolimburg

Het jaaroverzicht 2016 van de vzw Duurzaam Bouwen Limburg (Dubolimburg) is gepubliceerd.

“De vzw Dubolimburg wordt meer en meer bekend bij de gemeenten en de Limburgers”, zegt voorzitter en gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.
“Het beste bewijs hiervan is dat er inmiddels een partnerschap is afgesloten met 40 van 44 Limburgse gemeenten.”

Hieronder vindt u het voorwoord van directeur Ine Schils en Ludwig Vandenhove.


Wie een jaarverslag wenst te ontvangen, kan een mail sturen naar info@dubolimburg.be of ludwig.vandenhove@limburg.be.

Zie ook Adviezen en begeleiding Dubolimburg bij duurzaam (ver)bouwen groot succes! van 17-05-2017 op deze website.