Invasieve exoten: beleid en aanpak

Invasieve exoten worden meer en meer een probleem. Daarom organiseerden de vzw Centrum voor Duurzaam Groen (Cedugro) en de provincie Limburg op donderdag 5 oktober 2017 in het Kasteel van Bokrijk een Platform Openbaar Groen rond dit thema.

Het Platform Openbaar Groen is een organisatie van de vzw Cedugro in samenwerking met de provincie Limburg.
Het platform biedt gemeentelijke verantwoordelijken de mogelijkheid om informatie over de inrichting en het beheer van openbaar groen in te winnen en kennis en ervaringen met collega’s uit te wisselen.
De thema’s van het platform worden bepaald door de noden van het werkveld.
Het platform richt zich in de eerste plaats tot de gemeentelijke groenambtenaar. Bij de uitvoering van het groenbeheer zijn echter vaak zowel de milieuambtenaar als de verantwoordelijke van de technische dienst betrokken. Daarom worden ook zij uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van het platform.
Zie http://www.centrumduurzaamgroen.be/platform-openbaar-groen.

  

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove deed de inleiding.

"We horen en lezen regelmatig berichten over invasieve soorten in de media.

Sinds 1 januari 2017 is er een Europese verordening van kracht in verband met deze invasieve soorten.
Het doel van deze verordening is ongewenste effecten van exoten op de biodiversiteit en ecosystemen terug te dringen.

Exoten zijn planten en dieren die van nature niet in ons land voorkomen.
Ze werden ofwel opzettelijk ingevoerd, bijvoorbeeld als tuinplant of huisdier, ofwel kwamen ze hier eerder toevallig, door menselijk handelen, via schepen of vrachtwagens.

Sommige exoten leiden niet tot problemen. Maar bepaalde soorten zijn zeer competitief of hebben geen natuurlijke vijanden, zodat ze zich ongehinderd kunnen voortplanten en schade veroorzaken.
We spreken dan van 'invasieve exoten'.
Deze hebben een negatieve invloed op de biodiversiteit en bijgevolg op onze Limburgse natuur (bijvoorbeeld de beken en de rivieren). Er is ook een negatieve invloed op de volksgezondheid (zoals allergische reacties) en economie (zoals landbouwschade).
De bestrijding van invasieve soorten kost veel geld.

Een meersporenbeleid is noodzakelijk:
-preventie: voorkomen dat een soort het land binnenkomt;
-monitoring: snel opsporen en ingrijpen;
-beheren, terugdringen of elimineren.

De betrokken overheden en de personeelsleden moeten zich dus aanpassen.
Alle beheerders, zoals gemeenten en provincies, spelen een belangrijke rol in deze aanpak, zeker met betrekking tot de twee laatste stappen. Bij de provincie Limburg is dit bijvoorbeeld het geval met de provinciale dienst Water en Domeinen.

Wij willen via dit studie- en vormingsmoment op een laagdrempelige manier de Limburgse openbare besturen ondersteunen in hun aanpak.

Tijdens dit Platform Openbaar Groen zullen diverse experten de nodige informatie geven om tot een gecoördineerde aanpak van invasieve exoten te kunnen komen. Tevens komen er heel wat praktijkvoorbeelden aan de orde.

Ik wens u een prettige en leerrijke bijeenkomst."

 

Zie ook Pesticidengebruik: het moet veel beter! van 17-02-2016 en  Bestrijding reuzenbalsemien van 10-09-2015 op deze website.

Foto 1 (coverfoto): reuzenbalsemien ©Natibuco
Foto 2: Japanse duizendknoop ©H. Zell
Foto 3: watercrassula ©Benjamin Blondel